EU: ruimte maken voor buitenlands talent

Nieuws | de redactie
2 april 2013 | Om een kenniscentrum op topniveau te blijven wil de EU onderzoekers en studenten in vroeg stadium aan zich binden. Toch zitten er veel regels in de weg. “We moeten deze hindernissen wegnemen om de EU toegankelijker te maken voor buitenlands talent.”

De Europese Commissie is van mening dat als Europa als innovatief continent concurrerend wil blijven met de rest van de wereld, dat het dan voor onderzoekers en studenten buiten dit continent aantrekkelijker worden om zich hier te vestigen. De Europese commissie heeft daarom vorige week voorstellen gedaan om het voor deze groep aantrekkelijker te maken hier heen te komen, en langer dan drie maanden te blijven.

EU-commissaris Cecilia Malmström van binnenlandse zaken wil het buitenlands talent vergemakkelijken om in Europa aan de slag te gaan. Op dit moment zit veel regelgeving dat proces nog in de weg. “Het is veel te moeilijk om de EU binnen te komen voor onderzoek of studie. We moeten deze hindernissen wegnemen om de EU toegankelijker te maken voor buitenlands talent. Mobiliteit van dit type is gunstig voor de EU en voor onze economie, door de uitwisseling van kennis en ideeën die daardoor mogelijk wordt gemaakt”.

Bureaucratische obstakels

De EU moet studenten en onderzoekers van buiten Europa aantrekken, die met hun kennis en vaardigheden kunnen bijdragen aan de groei en het concurrentievermogen in de EU. Elk jaar maken meer dan 200.000 studenten en onderzoekers van buiten de EU gebruik van de mogelijkheid om zich tijdelijk in Europa te vestigen. Daarbij krijgen zij echter te vaak te maken met onnodige bureaucratische obstakels. Om een studentenvisum of een verblijfsvergunning te krijgen, moet vaak aan ingewikkelde en onduidelijke regels worden voldaan.

Die procedures zijn vaak voor elke lidstaat verschillend. Het verhuizen van de ene naar de andere lidstaat kan daardoor erg moeilijk of zelfs onmogelijk worden en vormt zo voor de EU een hindernis bij het binnenhalen van talent. De aantrekkingskracht van de EU als wereldwijd kenniscentrum van topniveau heeft hier dan ook onder te lijden.

Eenvoudige en transparante richtlijnen

De Europese Commissie komt nu met een aantal richtlijnen. De lidstaten moeten allereerst binnen zestig dagen hebben besloten over een aanvraag van een visum of een verblijfsvergunning. Daarnaast komen er eenvoudigere regels en kunnen onderzoekers, studenten en stagiairs zich gemakkelijker bewegen binnen de EU. Dat is vooral belangrijk voor onderzoekers die deelnemen aan gezamenlijke programma’s. Ook gezinsleden van onderzoekers krijgen bepaalde mobiliteitsrechten.

Ook wordt de toegang tot de arbeidsmarkt verbeterd. Tijdens hun studie krijgen studenten ten minste de mogelijkheid om twintig uur per week te werken, zodat zij behoorlijk in hun onderhoud kunnen voorzien en een economische bijdrage kunnen leveren. Onderzoekers en studenten mogen ook na de afronding van hun studie of onderzoek onder bepaalde voorwaarden twaalf maanden blijven om werk te zoeken of een bedrijf op te richten. Dit betekent niet dat zij automatisch het recht krijgen om te werken, want het verlenen van een werkvergunning blijft een nationale bevoegdheid.

“Kennis is macht”

In 2011 kwamen 220.000 personen van buiten de EU naar de EU voor studie, scholierenuitwisseling, onbetaalde stages of vrijwilligerswerk. De meesten kwamen voor studie. De grootste aantallen studenten gingen in 2011 naar Frankrijk (64.794), Spanje (35.037), Italië (30.260), Duitsland (27.568) en Nederland (10.701).

In datzelfde jaar kwamen zo’n 7000 personen van buiten de EU om in de betrokken 24 lidstaten onderzoek te doen. De meesten gingen naar Frankrijk (2.075), Nederland (1.616), Zweden (817), Finland (510) en Spanje (447)

Androulla Vassiliou, EU-commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken stelt: “Kennis is macht, zoals het spreekwoord zegt: het is essentieel dat we de slimste en beste onderzoekers en studenten kunnen aantrekken, omdat zij bijdragen aan een succesvolle kenniseconomie in de EU. Met het nieuwe programma ‘Erasmus voor iedereen’ willen we Europa tot de bestemming bij uitstek maken voor hoger onderwijs, onderzoek en innovatie,”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK