Nieuwe docenten adviseren minister

Nieuws | de redactie
4 april 2013 | Wat er precies in het lerarenregister moet komen, en of het verplicht moet worden was nog onduidelijk. Over de professionele ruimte voor docenten, de manier van peer-review en de scholing van schoolleiders hadden studenten die op de Summit aanwezig waren echter verregaande ideeën.

Tijdens de Summit on Teaching Profession die 13 en 14 maart plaats vond was er ook een select gezelschap van studenten van de lerarenopleidingen in de Beurs van Berlage. Zij hadden de minister Jet Bussemaker beloofd, om geïnspireerd door de Summit een aantal punten te presenteren die zij als aanstormende docenten belangrijk vinden.

Voordat ze naar de minister gaan presenteerden zij hun bevindingen en aanbevelingen aan studenten en docenten van de lerarenopleiding op de HvA. Zij verwachten half mei de aanbevelingen op het ministerie van OCW aan Jet Bussemaker te kunnen presenteren.

Professionele ruimte is geboden

Hoe creëer je een vertrouwensband tussen leraren, schoolleiders en de overheid? Aan de hand van voorbeelden uit andere landen hadden de studenten onder andere inspiratie opgedaan bij Nieuw-Zeeland. Hier wordt door middel van groep-mentoring feedback op elkaar geven, zodat op een natuurlijke wijze  het veelgenoemde peer-reviewing ontstaat. Dit blijkt in veel landen bepaald nog geen sinecure.  

Zoals de Belgische delegatie het volgens de studenten verwoordde: “The teaching profession is the lonely profession, het is een eenzaam beroep en daar moeten we vanaf”. Dit moet gebeuren door de deuren voor collega’s open te zetten, om zo bij elkaar in de klas te kijken.

Dat zorgt er voor dat er binnen het docententeam vertrouwen komt. Peer-review is een belangrijk aspect, maar volgens de studenten moet er vanuit het ministerie nog wel echt iets gebeuren om ook daadwerkelijk echt die ruimte en middelen te krijgen om bij elkaar in de klas te kunnen kijken.

Voor de professionele ontwikkeling van de docent, is het van cruciaal belang dat de schoolleiders ook goed geprepareerd zijn voor hun taak. Als voorbeeld gebruiken de studenten de Amerikaanse docent van het jaar. Zij stelde dat ze alleen maar de beste docent van het land kon worden, omdat zij de juiste schoolleider had.

De schoolleider moet daarom dan ook beter opgeleid worden, zoals bijvoorbeeld in Canada, waar ze een aparte toegespitste opleiding hebben voor schoolleiders. Je leert daar hoe je collegialiteit in een team behoudt en op die manier creëer je ook collegialiteit tussen de schoolleider en zijn docententeam.

Het natuurlijke lerarenregister

Of het lerarenregister nu verplicht moest worden en wat er precies in zou moeten komen te staan, daar was nog onduidelijkheid over. De studenten wisten nu ook niet precies wat voor gegevens van docenten in het lerarenregister stonden. Daar moest de minister nog wel duidelijkheid over geven, zo kan dit middel om het doel van professionaliteit attitude van het leraarschap beter gecommuniceerd worden.

De verwachting was dat op die manier ervoor gezorgd wordt dat het een natuurlijk onderdeel wordt van het onderwijs. Dan zullen de achterlopende inschrijvingen van het lerarenregister snel ingelopen worden, zo was de inschatting van de studenten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK