Ondernemen in het bloed

Nieuws | de redactie
29 april 2013 | De Hanzehogeschool wil bij de NVAO een bijzonder instellingsmerk Ondernemerschap krijgen. Recente erkenning van premier Rutte sterkt Frans Donders in die ambitie. “Wij zijn hier als hogeschool heel ver in. Studenten krijgen daar ook al in het eerste jaar mee te maken.”

Frans Donders is directeur van het ondernemerschapscentrum van de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en het UMC Groningen. Als drijvende kracht achter één van de speerpunten van de Groningse hogeschool maakt hij er werk van om bij de Groningese kennisinstellingen de aandacht voor ondernemerschap in beeld te krijgen. Onlangs kreeg hij bij het een bezoek van premier Rutte de bevestiging dat ze op de goede weg zijn.

Het Groninger Model

“Rutte stelde dat Groningen goed op weg is dé kennis- en innovatiestad van Nederland te worden,” vertelt Donders. Hij erkent dat dergelijke termen ook wel eens op een stad als Eindhoven geplakt worden, maar ziet duidelijke verschillen. “In Eindhoven is het sterk gekoppeld aan technologie, bij ons is dat breder. Wij willen in al het onderwijs ondernemerschap stimuleren.”

De Hanzehogeschool heeft daartoe het Groninger Model opgezet waarin voor studenten op maat wordt gewerkt aan ondernemerschap. “We willen studenten laten ervaren wat het is om ondernemer te zijn en hen verschillende faciliteiten bieden om dat ondernemerschap ook een kans te geven. Dat kan intracurriculair en extracurriculair, bijvoorbeeld in verschillende workshops of in speciale minoren voor ouderejaars.”

“Wat belangrijk is, is dat studenten daar vanaf het eerste jaar mee te maken krijgen,” zegt Donders. “Studenten krijgen dan een vragenlijst om na te gaan in hoeverre ondernemerschap voor hen een rol speelt. We willen studenten niet allemaal op het spoor zetten om ondernemer te worden, maar wij denken wel dat als een student aan het werk gaat, het goed is dat deze een ondernemend professional is.”

Van oudsher ‘risicomijdend’

Donders denkt dat die houding, die voor studenten belangrijk is, ook voor Nederland van belang is. “Ik denk dat het stimuleren van innovatief ondernemerschap ons op termijn ook economisch zal versterken. Je ziet ook dat de EU daar aandacht en middelen voor over heeft. Studenten zien ondernemerschap ook steeds meer als een serieuze optie.”

In Nederland was dat lange tijd niet vanzelfsprekend. Frans Donders noemt de Nederlander van oudsher wat ‘risicomijdend’. “We zijn altijd goede handelaren geweest en ook innoveren was ons niet vreemd, maar die innovaties ook echt valoriseren, dat deden we vroeger niet zo. Van dat brandmerk zijn we nu langzaam aan het loskomen.”

In die ontwikkeling is de Hanzehogeschool al heel ver, vindt Donders en dus zouden zij dat graag omzetten in een officieel kenmerk van de NVAO. “Ondernemerschap is één van onze vier speerpunten, daar zouden wij graag erkenning voor krijgen. Als je naar onze naam kijkt, dan snap je ook dat ondernemen van oudsher in ons bloed zit.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK