De eeuw van Azië

Nieuws | de redactie
11 juni 2013 | Azië is bezig aan een opmars in de wereldeconomie en het is aan het Nederlandse bedrijfsleven en overheid om daar op in te springen. Met een nieuw lectoraat Aziatische Bedrijfsstrategieën en hun invloed op Nederland, wil de Hanzehogeschool juist dat gaan doen.

Op donderdagmiddag 13 juni wordt prof. Rien Sengers door het CvB in Groningen officieel geïnstalleerd als lector van dit unieke nieuwe lectoraat. Sengers zal bij de ceremonie het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek ‘De onstuitbare opmars van Azië’  aanbieden aan Commissaris van de Koningin Max van den Berg, collegelid Han de Ruiter en VNO-NCW-directeur Lambert Zwiers.

Vertaalslag naar onderwijs

Sengers, zelf hoogleraar Aziatische Bedrijfscultuur aan de RU zal zich in het nieuwe lectoraat gaan richten op de implicaties van het veranderende zwaartepunt in de wereldeconomie. Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid zullen moeten leren omgaan met nieuwe vragen en uitdagingen in de internationale handel.

Wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste bedrijfseconomische ontwikkelingen in Oost-Azië? Is Nederland, en meer in het bijzonder Noord-Nederland, goed voorbereid op deze revolutionaire ontwikkelingen? Hoe kunnen Nederland en de noordelijke regio zich goed voorbereiden op deze fundamentele bedrijfsveranderingen en deze ten volle benutten.

Het onderzoek dat zal worden gedaan in het lectoraat, zal tevens een vertaalslag krijgen in het onderwijs van de International Business School en het Instituut van Marketing Management van de Hanzehogeschool. Op donderdag 13 juni om 15.30 in VanDoorenVeste op Zernikeplein 11 zal prof. Sengers worden geïnstalleerd. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK