OCW wil input Lerarenagenda

Nieuws | de redactie
24 juli 2013 | OCW vraagt de onderwijssector om input te leveren voor de lerarenagenda, zo staat in een oproep. “Deze lerarenagenda wordt een ‘doe-agenda’ waarin leerlingen en studenten, leraren, schoolleiders, bestuurders, OCW en andere betrokken partijen ieder vanuit hun eigen rol bijdragen.”

Op 5 oktober op de Dag van de Leraar wil de minister de nieuwe Lerarenagenda presenteren. De Tweede Kamer heeft aan de minister en de staatssecretaris gevraagd om een integrale agenda. “Voor de minister en de staatssecretaris is lerarenbeleid een topprioriteit, of het nu gaat om de initiële lerarenopleiding om de begeleiding van de startende docent of om zijn of haar continue en blijvende ontwikkeling daarna,” zo staat te lezen in de oproep aan de sector.

Initiatieven verzilveren

OCW laat weten dat er in de praktijk al veel goede initiatieven zijn en dat deze in de lerarenagenda verder uitgebreid en benut moeten worden. “In de praktijk is uiteraard al sprake van talloze goede initiatieven en acties voor en door leraren, schoolleiders, studenten, enzovoort. Net zoals ook vanuit het ministerie de afgelopen jaren al veel in gang is gezet waarmee in de praktijk aan de slag is gegaan.”

In de Lerarenagenda willen de bewindspersonen deze bewegingen en goede initiatieven uit de praktijk zo veel mogelijk benutten en uitbreiden. “Deze lerarenagenda wordt een ‘doeagenda’ waarin leerlingen en studenten, leraren, schoolleiders, bestuurders, OCW en andere betrokken partijen ieder vanuit hun eigen rol bijdragen. Door elkaar op te zoeken, gebruik te maken van elkaars expertise en ervaringen en veranderingen te realiseren voeden we samen de beweging naar nog beter onderwijs.”

Veelomvattende agenda

De Lerarenagenda moet volgens het ministerie veel omvatten. Deze agenda zal dan ook zowel lopende acties beschrijven en afhankelijk van de noodzaak daartoe, nieuwe aankondigingen met betrekking tot de kwaliteit van de lerarenopleiding, het personeelsbeleid op de scholen en de beroepsgroep.

Bij OCW is een ‘taskforce’ in het leven geroepen om deze agenda voor OCW samen te stellen. Het ministerie doet nu dus de oproep aan het werkveld om met ideeën te komen rondom de centrale vraag: “hoe zorgen we voor nog betere leraren?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK