Coalitie paait CDA

Nieuws | de redactie
3 september 2013 | Het kabinet is tot veel bereid om het CDA te winnen. Zo gunt men nu Buma het succes van het onderwijsakkoord. “Meer ambitie tot minder regeldruk had wel gemogen,” hoort ScienceGuide uit zijn kring niettemin. Kwaliteit vergt meer urgentie en durf.

Een Nationaal Onderwijs Akkoord kwam er niet vanzelf. Vlak voor de Obama Summit dachten sommige onderhandelaars optimaal te scoren door de minister de kans te ontnemen tijdens de ‘Olympiade van kennis’ zo’n akkoord onder veel bijval te kunnen tekenen. Bussemaker gaf geen krimp en onderstreepte eens te meer, dat zij niet aan lobby’s en bobo’s schatplichtig was, maar op wilde komen voor de jonge leraren.

Rutte-II = Rutte-I?

Wat ook niet werkte was de bewindslieden melden dat ‘Rutte-II hetzelfde is als Rutte-I’. Dat verraste niet alleen de VVD en haar bewindslieden -al dat moois op rechts was hen immers ontnomen met steun van Mark Rutte- maar schoffeerde vooral de PvdA-bewindslieden. Jet Bussemaker zei furieus. ““Dan moet [AOb-voorzitter Dresscher] het regeerakkoord nog eens nalezen van Rutte-I. En dat bedoel ik niet flauw. Stonden daar al die investeringen in die wij in onderwijs doen?”

“Kijk naar al die bedragen voor het MBO. Kijk ook naar de professionalisering in PO en VO. Daarvoor is 340 miljoen beschikbaar, maar dan moeten er wel moderniseringen worden doorgevoerd. Er moeten dingen eigentijdser worden en anders gaan bij het leraarschap. Die studenten gisteren die willen heel graag leraar worden, maar kijken heel anders tegen het vak en de loopbaan aan.”

Knikkende knieën

Nu is zo’n akkoord er desalniettemin, ingegeven door het potige pokerspel van Jeroen Dijsselbloem en zijn plotse bewogenheid met het lot van de jonge docent. Ineens begreep bobo-land is het onderwijs wat ‘des Pudels Kern’ was – naar Goethe’s Faust – en welke prijs de schatkistbewaarder van hen eiste in ruil voor de € 700 mln. extra’s uit het regeerakkoord.

Prompt knikten de knieën van de koepelchefs en kon het CNV zijn maximale onderhandelingsoptie verzilveren Dat biedt de coalitie VVD-PvdA een onverwacht mooie kans om de polder en de Senaat haar bereidwilligheid tot luisteren te tonen en hoe anders Rutte-II juist is dan Rutte-I. Dat biedt ook een kans het CDA strategisch te veroveren.

Het Nationaal Onderwijsakkoord was immers een kernpunt van het door Paul Doop van de UvA/HvA opgestelde verkiezingsprogramma van de christendemocraten. Het regeerakkoord VVD-PvdA was daar ook voor, maar onder Dijsselbloemiaanse voorwaarden van ‘modernisering’ en soberheid bij de salarissen. Nu het akkoord er is, is de coalitie niet te beroerd inspiratiebron CDA alle eer te gunnen. Voor wat hoort wat, immers.

Geen gekke Henkie

Zo feliciteerde de politieke rechterhand van minister Bussemaker, Jeroen van Berkel, niet zijn politieke vrienden bij bonden en besturenkoepels voor hun volharding en wijsheid voor het bereikte resultaat. Hij wenste via Twitter de voorzitter van CNV-onderwijs en CDA-woordvoerder Michel Rog geluk met het resultaat. Dit was immers het “eerste onderdeel CDA-verkiezingsprogram dat regeerakkoord haalde” en dat nu dan toch gerealiseerd kan gaan worden.

Blijkbaar moeten er nog meerdere andere volgen, over het leenstelsel, over pensioenmiljarden en dergelijke. Iedereen in Den Haag ziet dan de milde, licht spottende glimlach en de priemende koologen van Elco Brinkman uit de nevels van de Senaat opdoemen. De coalitie en ambtelijk OCW zoeken blijkbaar opbeurende, strategische en lange termijn allianties met het CDA over de dingen die er toe doen. Dat kan natuurlijk, want het land moet fatsoenlijk en stabiel geregeerd worden. Maar “gekke Henkie zijn wij niet”, aldus een vaste uitdrukking van Brinkman in inmiddels vele decennia Haagse politiek.

Vol nieuwe regels

Het CDA laat zich de constructieve hulde vanuit het hart van de coalitie en OCW dan ook welgevallen. “Het klopt. Wij hebben al voor de verkiezingen zo’n akkoord als positieve aanpak in moeilijke tijden aan de kiezers voorgelegd. Dat wilde het onderwijsveld ook, zoals Dijsselbloem zeer recent erkende,” zegt HO-woordvoerder Michel Rog.

Dat zo’n akkoord na een jaar Rutte-II er dan toch kwam, vindt het CDA dan ook een plus. De inhoud verdient uiteraard een precieze analyse en daar ziet Rog nog de nodige vuiltjes. “Meer ruimte en meer investeringen zijn natuurlijk prima zaken. Daar wilden wij zo’n akkoord al lang voor inzetten.”

“Op het punt van de detailvoorschriften en de regeldruk had het kabinet wel meer ambitie mogen vertonen. Het akkoord zit toch weer vol met allerlei nieuwe wetten, regels en papieren verplichtingen. Die kosten tijd, geld en ergernis van leraren en scholen, die we nu juist wilden verminderen. Zet dat geld en die tijd toch in voor kwaliteit van het lesgeven, voor de scholieren en studenten in de klas.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK