Leenstelsel uit NOA

Nieuws | de redactie
19 september 2013 | Op de valreep hebben kabinet, koepels en CNV de tekst van het onderwijsakkoord veranderd. De indruk wordt nu gewekt dat de studenten toch niet moeten betalen voor het lerarenbeleid.

In de formuleringen van het oorspronkelijke Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) was opgenomen dat de opbrengst van het sociaal-leenstelsel en andere ingrepen in de studiefinanciering voor de periode tot 2017 zouden worden ingezet voor de uitgaven op grond van het NOA. Dit bleek één van de redenen waarom de AOB ook in de laatste ronde toch nog afzag van medeondertekening. Op Prinsjesdag werd ineens duidelijk dat de akkoordpartijen de tekst van het NOA nog niet publiek wilde maken. Ook werd duidelijk dat in het akkoord de studenten werden aangesproken om via het leenstelsel mee te betalen, hoewel hun vertegenwoordigers bij de onderhandelingen buiten de deur waren gelaten.

Inmiddels is een update versie publiek gemaakt van het NOA. De beroering die ontstond over de ‘ongevraagde bijdrage van de studenten’ heeft kabinet en veld toch nog doen terugschrikken. Elke verwijzing naar een inzet van de opbrengst van het leenstelsel á  €119 miljoen is ineens verdwenen. Wel geeft de update van het NOA een algemene formulering over de  herkomst van de extra investeringen.

Geen hervorming maar bezuiniging

Die herkomst heet nu “de ombuigingingsmaatregelen uit het regeerakkoord”, als mede de in dat akkoord gereserveerde bedragen per investering.  Het totaalbedrag van  €689 miljoen is niet gewijzigd en dit houdt in dat de €119 miljoen vanuit de studenten impliciet nog steeds wordt meegerekend. De invoering van het leenstelsel is dus voortaan geen hervorming, maar een bezuiniging.

In het NOA krijgen HBO en WO nog een verheugende mededeling. Het kabinet erkent dat er een onbedoelde dip in hun financiering is geslopen door het regeerakkoord. Dit wordt gecompenseerd door een incidentele bijdrage aan de bekostiging  €135 miljoen. Dat is zo’n €90 miljoen voor de hogescholen en €40 miljoen voor de universiteiten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK