Wageningen moet soberder

Nieuws | de redactie
24 oktober 2013 | Wageningen staat financieel “onder druk”. De nieuwe collegevoorzitter moet bezuinigen “in het licht van overheidsfinanciering en lastige marktomstandigheden.” Wie gaat dat doen?

Het profiel van de aanstaande “voorzitter raad van bestuur Wageningen UR (University Research Centre)” bevat opmerkelijke eisen en indicaties voor de opvolger van Aalt Dijkhuizen. Die eisen zijn geformuleerd door de Raad van Toezicht onder leiding van Job Cohen met de executive search partners van Van der Kruijs. In elk geval willen zij geen noviet, maar “een stevige bestuurder en ervaren voorzitter.”

Onder de Balkenendenorm

Deze zal wel iemand van het sobere soort moeten zijn. Anders dan de grootverdiener Dijkhuizen zla de opvolger zich moeten “conformeren aan de Wet Normering uit Publieke Middelen gefinancierde Beloning Topfunctionarissen (WNT),” zeg maar ‘de Balkenendenorm’.

Wageningen zoekt geen wetenschapper, geen Gerard Meijer of Martin Paul als voorzitter. Voorkeur krijgt een kennismakelaar “met een bewezen trackrecord in de driehoek bedrijfsleven, wetenschap en overheden, waarbij ervaring in het bedrijfsleven een duidelijke pre is.” Wel moet het iemand zijn die “de processen en de cultuur van binnen de universiteit begrijpt.”

Opvallend is dat nergens in de profielschets nog gesproken wordt over de verbindingen met het (overige) ‘groene onderwijs’, in het bijzonder dat in het HBO. De strategie om met hen een veelzijdig en gelaagd kenniscentrum in het HO op te bouwen is blijkbaar als mislukt geheel terzijde geschoven. Dat is een markant gegeven in het licht van de lange termijn ontwikkeling van het HO-bestel, in het licht van ‘Veerman’ en ‘Van Vught’.

Aandacht voor minder groei

Duidelijk punt van zorg is de positie van de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, DLO, de researchorganisatie die in personele unie met Wageningen bestuurlijk is verbonden. Budgettair is dit groter dan de universiteit zelf: €430 miljoen versus €315 miljoen. Financieel gaat het daar niet naar wens. “Het verkrijgen van opdrachten uit de markt vraagt veel aandacht en de inkomsten vanuit het ministerie (EZ, red.) staan onder druk.”

De nieuwe voorzitter moet daarom de universiteit op peil houden en “het accommoderen van de groei” aandacht geven. Maar hij of zij moet bovenal “sturing geven aan de strategische herpositionering en noodzakelijke transformatie van DLO,” met versterking van de “funding.”

Weinig internationale ambities

Kortom, de nieuwe voorzitter moet verminderen dat de onderzoekstak het koekoeksjongen blijkt, dat de universiteit in problemen brengt. Daarom ook dat men een voorzitter zoekt “die koers houdt, moeilijke beslissingen niet uit de weg gaat, mensen aanspreekt en door kan pakken.” Impliciet zegt die formulering nogal wat.

De sterk internationale ambities van Wageningen lijken in de profielschets aanzienlijk gerelativeerd te worden. De nadruk wordt gelegd op het aanbrengen van “meer focus binnen de internationale activiteiten.” Zeer opmerkelijk is dat Europa noch Horizon 2020 als wezenlijk thema of als sterke kans in het geheel genoemd worden. De internationale profilering van Wageningen wordt wel aangestipt, maar dan met oog op dat “accommoderen van de groei.” Dus het gaat om minder, beter opgevangen expansie en niet zozeer om verdere internationalisering.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK