Bèta-docent moet meer verdienen

Nieuws | de redactie
21 november 2013 | Leraren met een bètaprofiel moeten beter betaald worden, dat is één van de aanbevelingen in een recente notitie van het CPB. Ook wordt duidelijk dat er niet meer arbeidsaanbod komt door de onlangs aangekondigde afschaffing van de bapo-regeling. OCW laat in een beleidsreactie weten dit te betwijfelen.

In opdracht van OCW is het CPB gekomen met een notitie over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor docenten. Zo constateert het CPB een relatief groot verschil in beloning van bepaalde eerstegraads docenten ten opzichte van de markt. Een academisch opgeleide docent natuurkunde of wiskunde bijvoorbeeld, kan in de marktsector veel meer verdienen dan in het onderwijs.

Ook constateert het CPB dat de ouderenregeling bapo een relatief hoge deelname kent. ”De regeling beoogde het ziekteverzuim te verlagen, maar heeft dit effect niet of nauwelijks.”

Intredebonus voor tekortvakken

Vanwege de beloningsverschillen voor bepaalde eerstegraads docenten in het vo ziet het CPB een “gedifferentieerd loongebouw over bevoegdheid en vakspecialisatie” als de meest effectieve manier om verwachte tekorten aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een toetredings- of intredebonus voor eerstegraads leraren in de bètavakken en moderne talen. Of door deze docenten structureel meer te betalen, zo adviseert het CPB.

“Een hoger arbeidsaanbod in het vo kan tevens worden bereikt door alternatieve opleidingstrajecten voor het leraarschap te ontwikkelen. Actuele voorbeelden van alternatieve opleidingsroutes zijn de educatieve minors en het programma  ‘Eerst de Klas’. Verder kan opscholing worden bevorderd door te zorgen voor een sterkere financiële prikkel. “

Het ministerie laat in hun beleidsreactie weten dat betere salarissen voor docenten met tekortvakken niet primair een OCW-verantwoordelijkheid is. “De verdergaande beloningsdifferentiatie voor leraren in tekortvakken, zoals het CPB voorstelt is primair de verantwoordelijkheid van de sociale partners.”

Effecten van de bapo

De ouderenregeling bapo-regeling zal niet als effect hebben dat er meer arbeidsaanbod komt volgens het CPB. “Afschaffen van de bapo resulteert niet een op een in meer arbeidsaanbod. Een deel van de oudere werknemers zal uitvallen doordat het ziekteverzuim toeneemt.”

In de beleidsreactie van OCW wordt duidelijk dat daar op het ministerie toch anders over gedacht wordt. “Wat de precieze effecten zijn van het afschaffen van de bapo en invoering van een nieuwe seniorenregeling op de werkgelegenheid is nu nog niet in te schatten. Daarbij kunnen ook sectorale arbeidsmarktontwikkelingen een rol spelen. De verwachting is wel dat een nieuwe regeling leidt tot een hogere inzetbaarheid van oudere leerkrachten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK