Boete terug in Den Haag

Nieuws | de redactie
12 november 2013 | De langstudeerboete komt terug op de Haagse agenda als alternatief voor het leenstelsel, als het aan de PVV ligt. “Dat bleek een prachtig instrument.” De VVD wil wel lenen, maar “mensen en opleidingen moeten niet door het ijs zakken.”

Het leenstelseldebat bij de Hogeschool Rotterdam bood een reeks nieuwe accenten, naast de uitwisseling van veel ‘vaste waarden’.

 1. De VVD erkent dat met een leenstelsel mensen na hun studie in financieel in de klem kunnen raken door te zware schulden. Ook zouden relatief dure opleidingen – in de bètamasters bijvoorbeeld – met weinig zeker inkomensperspectief massaal deelnemers kwijt kunnen raken. “Die moeten geen van beiden door het ijs zakken. Dat is niet wat een sociaal leenstelsel beoogt,” zegt VVD’er Pieter Duisenberg. “Ik vind dat een fundamenteel punt, dat je in het nieuwe stelsel wel moet aanpakken.”
   
 2. De framing dat de studieschuld beperkt blijft en slechts €5000,- tot €13000,- zou stijgen, werd stevig ondermijnt. Michel Rog (CDA) rekende voor dat het zeker €20000,- per student wordt, met dank nu nog aan de historische lage rente. Verandert deze, dan gaat het schuldbedrag zeer snel flink omhoog. Prof. Hoekstra (TU Delft) en bètastudenten van zijn universiteit toonden aan, dat bij zware opleidingen met tweejarige masters de schuld oploopt tot €30000,- à €40000,-
   
 3. De PVV erkent dat men eerder al eens ‘contre coeur’ deels heeft aanvaard, maar zij wil “niet de huidige minister uit de problemen helpen. Wij gaan daar niet overstag.” Wel legt Harm Beertema (PVV) de langstudeerboete als aantrekkelijke bron van extra geld voor HBO en WO op tafel.

  “Wij nemen daar geen afscheid van. Het blijkt een prachtig instrument, want nooit studeerden zoveel studenten versneld af dan toen die maatregel kwam. Het gaat verslonzing van studies tegen en het levert nog extra geld op ook.” Geen van de andere aanwezige partijen wilde op deze suggestie positief of negatief ingaan.
   
 4. De PvdA meent dat het lenen zo sterk sociaal wordt gecompenseerd – via voortzetting van een aanvullende beurs – dat de toegankelijkheid niet in gevaar komt. Felle reacties daarop en cijfers over forse terugval in de verwachte doorstroom MBO-HBO konden Mohammed Mohandis (PvdA) niet imponeren. “Ik ga een beetje weg bij het gehuil. Kom op zeg, ga gewoon lekker studeren, dan kom je er best.”
   
 5. De Delftse professor Jacco Hoekstra rekende voor, dat ook de bovenmodale inkomens stevig zullen moeten inleveren als zij bij een leenstelsel hun studerende kinderen een zware toekomstige schuld willen besparen. “Je zult dan €800,- per maand netto per kind moeten vrijspelen als extra ouderbijdrage. Dat is ook voor zulke inkomens niet niks.” 

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK