Bestuurders anders beloond

Nieuws | de redactie
2 december 2013 | Het aantal studenten aan een ROC bepaalt voortaan hoeveel salaris het College van Bestuur mag ontvangen. Dat is opgenomen in de nieuwe beloningscode die de Raden van Toezicht in het MBO op verzoek van minister Bussemaker hebben opgesteld.

De toezichthouders, verenigd in het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen, hebben hun beloningsregels verder aangescherpt op verzoek van minister Bussemaker. Hierdoor bereiken bestuurders in het MBO niet meer automatisch het maximum van €198.279, maar bepaalt de omvang van een instelling in aantallen studenten welk salaris een bestuurder krijgt.

Volgens minister Bussemaker is de nieuwe code een belangrijke stap van de toezichthouders. “Het is goed dat de beloning van een onderwijsbestuurder door de nieuwe code meer in verhouding is met de omvang en complexiteit van de school waar zij voor werken. De samenleving kijkt terecht kritisch naar beloningen, vooral bij organisaties die met publieke middelen worden gefinancierd en een maatschappelijke opgave hebben.”

Binnen 3 jaar nieuwe normsteling

Bussemaker drong er ook bij bestuurders in het middelbaar beroepsonderwijs eerder reeds op aan om hun salarissen te matigen, nadat de Wet Normering Topinkomens was ingegaan. Die bepaalt dat bestuurders in de (semi-)publieke sector voortaan in elk geval niet meer mogen verdienen dan € 228.599. Voor bestaande contracten was een overgangsperiode van zeven jaar voorzien waarbinnen de beloningen geleidelijk naar de nieuwe normen teruggebracht moeten worden. In de nieuwe beloningscode is de overgangsperiode teruggebracht tot drie jaar.

De salarisnormen voor het onderwijs zijn strenger dan de algemene WNT-bovengrens (€ 228.599 niveau 2013) in de semi-publieke sector. Voor het hoger en het middelbaar beroepsonderwijs is dit €198.279, voor het voortgezet onderwijs €182.948 en voor het primair onderwijs €164.551. Dat bedrag bestaat uit bruto salaris, onkostenvergoeding en pensioenpremie. De raden van toezicht bepalen aan de hand van de beloningscode de hoogte van de beloning van bestuurders in de mbo-sector.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK