Aanval op uitval leraarschap

Nieuws | de redactie
21 januari 2014 | Veel beginnende docenten vallen aan het begin van hun carrière uit door gebrekkige begeleiding. Hogeschool Rotterdam start met financiële steun van OCW een traject om studenten hierin goed te ondersteunen.

Het ministerie van OCW heeft de Rotterdamse hogeschool €2,9 miljoen in het vooruitzicht gesteld voor het project Versterking Samenwerking. In dit project worden vijf thema’s extra aandacht gegeven: omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, pesten en de begeleiding beginnende leraren.

Beter voorbereid beginnen

Laatstgenoemd punt is van belang, omdat uit cijfers blijkt dat veel startende leraren alsnog uitvallen in de eerste jaren van hun carrière. Met het nieuwe traject moeten studenten beter worden voorbereid en dus effectiever aan de slag gaan wat hopelijk leidt tot minder uitval in de eerste jaren van hun loopbaan. Bovendien vindt er wisselwerking van kennis en ervaring plaats tussen de lerarenopleidingen, de scholen en de leraren en studenten onderling.

De hogeschool heeft de subsidie gekregen, omdat het ministerie de voorkeur heeft gegeven aan een bestaand samenwerkingsverband dat met deze issues aan de slag is. De Hogeschool Rotterdam werkt al samen met Stichting BOOR en Stichting de Wijzer dat studenten ervaring laat opdoen op zeven basisscholen op Rotterdam Zuid en zeven basisscholen in Vlaardingen en Maassluis.

Uitdaging op Zuid

De samenwerking met basisscholen op Zuid is in lijn met de ambitie van de hogeschool om zich verder te verbinden met deze Rotterdamse wijk. De problematiek is hier complexer dan in andere wijken. Denk hierbij aan ouders met een lagere sociaal-economische achtergrond, lager onderwijsniveau, lage CITO-scores en etnische diversiteit. Ook de deelnemende scholen in Vlaardingen/Maassluis hebben te maken met deze problematiek. Hogeschool Rotterdam wil met dit project studenten stimuleren om juist op deze scholen te gaan werken.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK