Behelpen met wijde blik

Nieuws | de redactie
19 mei 2014 | Lang niet alle studenten kunnen of willen tijdens hun studie naar het buitenland. Docenten blijken bovendien nog onvoldoende toegerust om ‘internationalisation at home’ in HBO en WO op de juiste manier toe te passen, aldus onderzoek van Nuffic.

Op verzoek van het ministerie van OCW verrichtte Nuffic onderzoek naar ‘internationalisation at home’. De Nuffic heeft de afgelopen maanden het beleid van Nederlandse universiteiten en hogescholen op dit thema in kaart gebracht. Bijna alle instellingen hebben hieraan meegewerkt, zodat het onderzoek een goed beeld schetst van de verschillende initiatieven op dit gebied. Het ministerie is enthousiast over het onderzoek en gebruikt de resultaten om een nieuwe visie op internationalisering voor te bereiden.

Culturele competenties

Het onderzoek stelt onder meer vast dat de meeste instellingen beleid voor internationalisering hebben geformuleerd en daarin ook het belang van internationale en interculturele competenties voor studenten aangeven. Instellingen hebben echter nog weinig aandacht voor de competenties die docenten en medewerkers nodig hebben om ‘internationalisation at home’ te kunnen invoeren.

Er is bijvoorbeeld te weinig aanbod van trainingen in didactiek in de international classroom. Ook is er in het beleid weinig aandacht voor ontwikkeling van competenties om de Nederlandse leeromgeving te internationaliseren. Daarnaast zouden medewerkers, vooral onderwijzend personeel, niet altijd voldoende worden ondersteund bij de ontwikkeling van interculturele competenties.

Groot belang

Onlangs werd het eerste deelonderzoek gepresenteerd. “Een studie in het buitenland is erg leerzaam, maar is niet voor iedereen weggelegd. Daarom is de kwaliteit van de international classroom in Nederland van groot belang”, zegt Joost van der Veen, coördinator internationalisering hoger onderwijs bij het ministerie van OCW. “De waarde van dit onderzoek is dat het ons terugbrengt naar de kern: hoe brengen we onze studenten internationale kennis en vaardigheden bij? Daarmee is het belangrijke input voor de visiebrief over internationalisering van het onderwijs.”

Bijna 76% van de onderzochte instellingen heeft een specifiek internationaliseringsplan op instellingsniveau  of ontwikkelt dat momenteel. Zeven instellingen (15%) die aan dit onderzoek meewerkten hebben geen apart internationaliseringsplan, maar hebben hun internationaliseringsbeleid opgenomen in hun instellingsplan. Slechts vier instellingen die onderzocht zijn (9%) hebben geen internationaliseringsbeleid verwoord op  centraal niveau.

Vervolgstappen

Het ministerie gebruikt het onderzoek van Nuffic om een nieuwe visie op internationalisering voor te bereiden. Naar verwachting legt minister Bussemaker deze in juni aan de Tweede Kamer voor. Nuffic voert de komende maanden het tweede deel van het onderzoek uit, dat zich richt op de daadwerkelijke uitvoering van activiteiten in het kader van internationalisation at home. In de herfst wordt de eindrapportage gepubliceerd.

U leest hier het volledige onderzoek van Nuffic


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK