Doorstroom beroepskolom onderzocht

Nieuws | de redactie
5 juni 2014 | De doorstroom van vmbo naar mbo naar hbo is geen makkelijke route, hoe belangrijk deze ook is. De HvA zet nu een lectoraat op de kansen en problemen daarbij. “We zien te veel ambitieuze jongeren die vroegtijdig afhaken of geen diploma halen. Dat is zorgelijk.”

Het domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam start met de voorbereiding voor een lectoraat over de doorstroom in het beroepsonderwijs met het doel om de praktijk te verbeteren en te innoveren. Per 1 september start de HvA het programma ter voorbereiding van het lectoraat ‘VMBO – MBO – HBO, de beroepskolom in grootstedelijke context’ waarin, in samenwerking met het veld en partner-kennisinstellingen de concrete onderzoekvragen van dit lectoraat worden uitgewerkt.

 Ietje Veldman, voorzitter domein Onderwijs en Opvoeding geeft de redenen daarvoor: “We zien te veel ambitieuze jongeren die vroegtijdig afhaken of geen diploma halen. Dat is zorgelijk, omdat jonge mensen die hun opleiding verlaten mét diploma meer kansen hebben op de arbeidsmarkt en omdat gediplomeerde professionals juist ook voor de stad Amsterdam van groot economisch en maatschappelijke belang zijn.”

Het lectoraat zal zich daarom richten op de vraag hoe instellingen binnen de beroepskolom hun gezamenlijke taak succesvoller kunnen vervullen. Daarbij kijkt men in hoeverre de grootstedelijke context hierbij als bijzonderheid moet worden aangemerkt.

Dit voorjaar kondigde OCW aan met een regeling te komen ter verbetering van de doorstroom mbo-hbo. Vooruitlopend op deze plannen sloot de HvA onlangs met elf onderwijsinstellingen een convenant waarin onder meer de haalbaarheid van een algemeen doorstroomprogramma wordt onderzocht. “Onderzoek van onderwijs is tot nu toe vooral gericht op het primair en voortgezet onderwijs. Aandacht voor mbo en hbo is hierop een welkome en logische aanvulling.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK