MOOCs nog niet geaccrediteerd

Nieuws | de redactie
6 juni 2014 | De NVAO lijkt het niet waarschijnlijk dat MOOCs in Nederland en Vlaanderen binnen afzienbare tijd worden geaccrediteerd. De NVAO acht het wel mogelijk dat er een gedeelde perceptie groeit van wat bepalend is voor een “goede” MOOC.

De notitie van de NVAO verkent scenario’s voor universiteiten en hogescholen over hoe er om kan worden gegaan met online onderwijs. Het lijkt de NVAO niet waarschijnlijk dat MOOCs in Nederland of Vlaanderen op afzienbare termijn object van accreditatie zullen worden. De NVAO acht het wel mogelijk dat er een door partijen gedeelde perceptie groeit van wat bepalend is voor een ‘goede’ MOOC. De NVAO is graag bereid een rol te spelen in het verzamelen en delen van good practices.

De NVAO zal vanuit haar rol als accreditatieorganisatie haar zienswijze in de beleidsvorming inbrengen en er toe bijdragen dat mogelijke belemmeringen rond het stimuleren van online onderwijs worden weggenomen.

Europese regels tegen het licht

Op internationaal terrein zal de NVAO samen met Europese zusterorganisaties relevante wet- en regelgeving op Europees niveau tegen het licht houden en naar aanleiding daarvan zo nodig actie ondernemen. Een ander punt op de Europese agenda is voor de NVAO onder meer het onder de aandacht brengen van het belang van MOOC-certificaten die aan de hoogste eisen voldoen, en hoe aanbieders daartoe kunnen bijdragen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK