Fusie in Friesland

Nieuws | de redactie
3 juli 2014 | Meer keuzemogelijkheden voor studenten, meer maatwerk en sterke internationalisering zijn de drijfveren voor de opmerkelijke fusie in Leeuwarden van de hogescholen Stenden en NHL. “Studenten stellen nieuwe eisen aan onderwijs. Zij vragen meer interactie, nieuwe didactiek en willen zich internationaal kunnen oriënteren.”

“Door de samenwerking worden de keuzemogelijkheden voor studenten vele malen groter. Zij kunnen straks hun curriculum verbreden en gebruik maken van interessante crossovers binnen de hogeschool van de toekomst,” schetst Stenden-voorzitter Leendert Klaassen het perspectief van de nieuwe HO-instelling in Friesland. Deze heeft bovendien wereldwijd zijn vleugels al uitgeslagen in het aanbod van Stenden op verschillende continenten.

Krachtenbundeling, niet kostenreductie

De twee bestuurscolleges delen de overtuigen dat zij de noordelijke kenniseconomie in de toekomst het beste duurzaam kunnen versterken door middel van een instellingenfusie.  De meerwaarde is onder meer gelegen in het feit dat de hogescholen een groot samenwerkingspotentieel op het gebied van onderwijsaanbod en onderzoek hebben. Zij hebben daarom de intentie uitgesproken om te komen tot een instellingenfusie per 1 september 2016.

Integratie en differentiatie van het gezamenlijk aanbod brengt het beste van beide hogescholen samen met als doel te excelleren in een samenleving die zich laat kenmerken door een internationale context. Krachtenbundeling levert innovatiekracht op die ten goede komt aan alle stakeholders, de studenten voorop. Het gaat nadrukkelijk niet om een operatie tot kostenreductie of doelmatigheidswinsten.

De snel veranderende omgeving van hwet HBO raakt ook de twee Friese instellingen, zo laten zij blijken. “Overheden, bedrijven en instellingen in de regio stellen andere vragen aan ons als kennisinstellingen,” neemt NHL-voorzitter Willem Smink waar. “Zij verwachten dat wij snel kunnen anticiperen, gespecialiseerde kennis kunnen toepassen en daarbij ook sector overstijgende oplossingen kunnen creëren. De integratie van ons onderwijs- en onderzoekaanbod maakt dat wij uitstekend in staat zijn om onze innovatieve rol in de regio te waar te maken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK