Ontzie kwetsbare jongeren

Nieuws | de redactie
17 september 2014 | Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden, waarschuwt voor een ‘harteloze samenleving’ als gemeenten blijven bezuinigen op hulp voor verstandelijk beperkten. “Veel gemeenten hebben geen visie als het gaat om de behandeling en begeleiding van deze kinderen.”

Van der Helm deed zijn uitspraken deze week op het vijfde nationale jaarcongres over licht verstandelijke beperkingen in Zwolle. Gemeenten zijn op dit moment bezig met de gunning van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en uit de plannen blijkt de gemeenten nog meer dan eerder voornomen zullen gaan bezuinigen op de begeleiding en behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Steeds kwetsbaarder

Jongeren en mensen met een licht verstandelijke beperking krijgen het steeds moeilijker. Onze samenleving wordt ingewikkelder en competitiever en er worden hogere eisen aan mensen gesteld. Hierdoor raken kinderen met een licht verstandelijke beperking sociaal en maatschappelijk verder achterop. Het gevolg is sociale uitsluiting en gebrek aan perspectief.

Van der Helm: “Ze worden vaak niet gevraagd voor verjaardagspartijtjes en andere kinderen willen niet met hen spelen. Op de basisschool wordt hun handicap vaak niet herkend en worden ze als ‘dom’ en ‘lui’ aangemerkt door de onderwijzers en voortdurend overvraagd.”

Uit onderzoek aan het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden, de UvA en Schakenbosch (een gesloten instelling voor LVB kinderen met ernstige gedragsproblemen) blijkt bovendien dat deze kinderen hun hele leven in het nadeel zijn ten opzichte van andere kinderen. Dit onderzoek toont aan dat pesten, uitlachen en vernederen traumatische ervaringen zijn die ingrijpen op de pijncentra van de hersenen. Veel van deze kinderen zijn hierdoor bang en agressief en veroorzaken problemen op straat door hun gedrag.

Gebrek aan visie

Toch zijn er plannen om in de komende transitie nog meer te bezuinigen op de zorg en begeleiding van deze kwetsbare groep kinderen. “Veel gemeenten hebben geen visie als het gaat om de behandeling en begeleiding van deze kinderen en sluiten in rap tempo voorzieningen,” aldus Van der Helm. Hierdoor zullen gemeenten geconfronteerd worden met toenemende problemen op straat, zegt Van der Helm. Het gevolg zal een toename zijn van kinderen die gaan zwerven met bijbehorende criminaliteit en verslaving.

Meisjes worden vaak slachtoffer van mensenhandel. Naar schatting heeft bijna de helft van de jongeren in de gesloten en justitiële jeugdzorg een licht verstandelijke beperking. De wens van veel gemeenten om bovenop de geplande bezuinigingen van het Rijk de uitgaven voor zorg nog verder te korten onder het motto van ‘eigen kracht’ weerspiegelt volgens lector van der Helm de ‘harteloze samenleving’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK