Wereldvreemd

Nieuws | de redactie
26 september 2014 | Minister Bussemaker is nog lang niet uitgeregeerd. En wie daar anders over denken, zoals het CNV, die moeten op hun tellen passen. “Voor de mensen die het betreft begint het daarna pas: als de wetgeving wordt vertaald in praktijk.”

In haar blog pakt zij haar critici weer even flink aan, zoals ze al eerder deed ten aanzien van de vermeende schulden dankzij een studievoorschot. Nu zijn het de lieden die al te Haags denken, die het moeten ontgelden. U leest het betoog van de minister hieronder.

Heel Haags – ik zou bijna zeggen: wereldvreemd

“Vrijwel alle hervormingen die eind 2012 in het regeerakkoord werden aangekondigd zijn in wetgeving omgezet en liggen klaar voor parlementaire behandeling, zijn in behandeling of zijn zelfs al wet. Voor sommigen leidt dat tot de conclusie dat dit kabinet is uitgeregeerd – en dat is dan meestal niet als compliment bedoeld.

Deze week weer in het Schooljournaal, het blad van CNV Onderwijs. Boven een stuk over de begroting staat de kop: Kabinet uitgeregeerd. Maar als je de bladzijde omslaat staat daar een interview met mij over het beleid om meer mannen voor de klas te krijgen. Daar is nog veel te winnen. Hoezo uitgeregeerd?

Het is een wel heel Haagse – ik zou bijna zeggen: wereldvreemde – stelling dat het kabinet uitgeregeerd zou zijn als de voornemens uit het regeerakkoord allemaal in wetgeving zijn omgezet. Alsof je in een regeerakkoord precies kunt voorspellen wat de belangrijkste thema’s zijn voor de komende vier jaar. Alsof je alles moet oplossen met wetgeving. Alsof je klaar bent als je een wet door het parlement hebt geloodst. Voor de mensen die het betreft begint het daarna pas: als de wetgeving wordt vertaald in praktijk.

Als je zegt dat het kabinet is uitgeregeerd en je bedoelt dat niet als compliment, dan zeg je eigenlijk dat de rest er niet zo veel toe doet. Dat het je niets uitmaakt dat er te weinig mannen voor de klas staan. Of dat je het niet erg vindt dat topvrouwen niet weten door te dringen tot de topfuncties in het bedrijfsleven. Dat je je neerlegt bij het beeld dat je kind alleen naar het mbo gaat als het echt niet anders kan of dat een kwart van de jonge docenten binnen vijf jaar afhaakt. Dat het je onverschillig laat dat er nog 25.000 voortijdig schoolverlaters zijn. Of dat je kunstzinnig talent laat verpieteren omdat iemand niet de juiste ingangen heeft.

Dat mag je vinden, maar ik denk daar anders over. Naast de wetgeving die ik ook nog moet verdedigen – deze week nog heeft de Tweede Kamer mijn wetsvoorstel studievoorschot ontvangen – zijn er tal van problemen op te lossen. En waar zich geen acute problemen voordoen, zijn er wel dingen die beter kunnen en moeten. Want het onderwijs, de cultuur en de wetenschap zijn te belangrijk om op hun beloop te laten. U ziet: er is een boel gebeurd maar er is ook nog veel te doen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK