Games voor depressieve jongeren

Nieuws | de redactie
5 januari 2015 | Computerspellen worden steeds vaker ingezet in de zorg en medische wereld. Ook de Hogeschool Rotterdam wil mogelijkheden daarvan onderzoeken. Een serious game moet depressieve jongeren in de toekomst gaan helpen met het versterken van hun mentale vitaliteit.

Serious gaming is een vorm van gaming met andere doelen dan puur vermaakt. Met name in de gezondheidszorg wordt veel gebruik gemaakt van serious games als vervanging, vereenvoudiging en verbetering van bestaande hulp. Onder de noemer eHealth wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitdagingen waar de jeugdzorg zich komend jaar voor ziet het hoofd te bieden.

Depressie als ziekteverwekker

Ook het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam gaat kijken wat die nieuwe ontwikkelingen te bieden hebben. Stichting Steunfonds Pro Juventute heeft Kenniscentrum Zorginnovatie een subsidie toegekend voor grootschalig onderzoek naar de potentie van Serious Gaming voor  Rotterdamse jongeren met depressieve klachten.

In samenwerking met de Faculteit der Gezondheidswetenschappen van Universidade de Aveiro (Portugal) en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs gaan de lectoraten Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd en Zorgtechnologie, in samenwerking met staf en studenten van Hogeschool Rotterdam, de komende zes jaar werken aan de ontwikkeling, toetsing en verspreiding van een Serious Game die de mentale vitaliteit van jongeren beoogt te versterken.

Recent onderzoek van de WHO laat zien dat depressie bij jongeren tussen de tien en negentien jaar één van de belangrijkste veroorzakers is van ziektes. Eén op de vijf jongeren kampt met depressieve klachten. In 2012 gebruikten 22.000 jongeren antidepressiva. Chronische stressoren, zoals een laag sociaal economische status, behoren tot één van de meest belangrijke risicofactoren voor het ontstaan en het verergeren van depressieve klachten bij deze leeftijdsgroep.

Kwetsbare jongeren

De huidige preventieve interventies op dit punt sluiten echter slecht aan op deze specifieke doelgroep en dus beveelt WHO aan om nieuw onderzoek, meer dan voorheen, te richten op de doelgroep jongeren met psychische problematiek en een laag sociaal economische status.

Patricia Vuijk, lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd bij Kenniscentrum Zorginnovatie, beoogt te onderzoeken of de verergering van depressieve klachten en het ontstaan van  gerelateerde gezondheidsproblemen in de (jong)volwassenheid voorkomen kan worden door het versterken van de mentale vitaliteit van deze jongeren met behulp van Serious Gaming.

Haar onderzoek richt zich specifiek op Rotterdamse jongeren vanwege hun risicoprofiel. Vuijk: ‘’Immers, uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat Rotterdamse jongeren een zeer kwetsbare groep vormen om depressieve klachten te ontwikkelen. Maar liefst 60% van alle Rotterdamse jongeren woont in achterstandswijken, 17% van de Rotterdamse jongeren is onderdeel van een uitkeringsgezin en bijna 3% van de Rotterdamse jongeren heeft zorg of begeleiding nodig van de jeugdzorg.’’

Ze vult aan: ‘’Met behulp van de aanvraag beogen wij aan te sluiten op de aanbeveling van de WHO door grootschalig effectonderzoek op te zetten naar de ontwikkeling en toetsing van een e-health toepassing voor deze specifieke doelgroep. Hiermee beogen wij tevens de Transformatie Jeugdzorg te ondersteunen.’’

Vitaliteit versterken

Onlangs heeft Vuijk van de Stichting Steunfonds Pro Juventute subsidie ontvangen om vooronderzoek te faciliteren naar de benodigde game content voor een Serious Game voor Rotterdamse jongeren in de leeftijd van dertien tot en met zeventien jaar met depressieve klachten.

Door middel van een literatuurstudie, focusgroepen en onderzoek naar reeds bestaande preventieprogramma’s en hun effectiviteit, wordt verkend hoe de mentale vitaliteit van deze jongeren versterkt zou kunnen worden teneinde de (impact van) depressieve klachten te reduceren. Daarnaast wordt een verkenning gemaakt van  de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie in de Jeugdhulp.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK