Geen blauwdruk van kabinet NWO

Nieuws | de redactie
25 januari 2015 | Het Kabinet belooft dat de nieuwe structuur van NWO, “voldoende ruimte laat om nadere invulling te geven aan de organisatie NWO ‘nieuwe stijl.’” Geschrokken door de kritiek noemt Sander Dekker het advies hierover “geen blauwdruk.”

Sander Dekker heeft in een brief uitleg gegeven over de kanteling van de NWO, een belangrijk onderdeel van de nieuwe wetenschapsvisie van het kabinet. Sander Dekker geeft aan dat ten aanzien van de ´kanteling van NWO veel foutieve beelden zijn geschapen in de media. En dat allerminst nog duidelijk is hoe NWO exact eruit zal gaan zien na de reorganisatie. Maar het waarom van de operatie is voor Dekker wel helder. “Vernieuwing in de wetenschap verwachten we onder andere van multidisciplinair onderzoek. Daarvoor is noodzakelijk de organisatie te ontschotten en meer samenwerking over de disciplines heen te bevorderen.”

Verkeerd beeld 

Dekker heeft ook kritiek op het beeld wat is ontstaan. “In verschillende media is kritiek geuit met betrekking tot de aangekondigde veranderingen bij NWO. Wetenschappers zouden er in het nieuwe model niet meer toe doen en men vreest dat de verbinding van de disciplines met de wetenschappelijke achterban en het organiserend vermogen van die achterban verloren gaan. Dit berust op een misverstand.”

De VVD-bewindsman wil dit beeld dan ook graag corrigeren. “Het is geenszins de bedoeling in de nieuwe organisatie de rol van de wetenschapper te marginaliseren. Zij zijn van essentieel belang voor het succes van NWO. Ook merk ik op dat de keuzes in de Wetenschapsvisie met betrekking tot de governance van NWO voldoende ruimte laten om nadere invulling te geven aan de organisatie NWO ’ nieuwe stijl’, zonder afbreuk te doen aan de best practices en bijbehorende werkwijzen en verworvenheden.”

Over de bijlage van de wetenschapsvisie is veel ophef ontstaan. Dit advies van Koos van der Steenhoven inzake de governance van NWO was reden voor Robbert Dijkgraaf zich uit te spreken tegen de plannen voor NWO. Dijkgraaf gaf onlangs te kennen dat hij bedenkingen had hoe dit advies was toegevoegd als bijlage van de wetenschapsvisie.

“Ik denk eerlijk gezegd ook dat de opstellers wel door hebben gehad dat het een controversiële operatie is. En ik vind juist als je zoiets fundamenteels doet, namelijk aan de motor van de Nederlandse wetenschap sleutelen. Een motor die moet blijven draaien, omdat iedereen er van afhankelijk is. Dat je het dan juist in alle openheid moet doen. Doe het dan in het volle daglicht, maar niet wat op een wat achterbakse manier zoals ik dat nu zelf zo heb ervaren.”

Een uitdagende taak

Dekker zelf houdt nog wel een slag om de arm over de reorganisatie. “Hoe de veranderingen precies vorm zullen krijgen wordt de komende tijd uitgewerkt. Het Algemeen Bestuur van NWO zal de transitie vorm gaan geven. Inmiddels hebben de eerste gesprekken met de gebiedsbesturen plaatsgevonden en is besloten een gezamenlijke werkgroep in te richten.”

“Het Algemeen Bestuur van NWO staat voor de uitdagende taak het toekomstige model van de organisatie vorm te geven zodat best practices worden behouden en de betrokkenheid van actieve wetenschappers (en anderen), zoals die nu veelal vorm krijgt via de besturen, instituten en gebieden, op goede manier te verankeren in de nieuwe organisatie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK