Ook in zorg meer participatie

Nieuws | de redactie
22 januari 2015 | “Onder druk van de bezuinigingen moet de zorg vermaatschappelijken,” vertelt Charlotte de Heer. Als lector aan de Hanzehogeschool gaat zij onderzoeken hoe dit proces succesvol kan verlopen. “Ik heb schrijnende gevallen meegemaakt waarvan ik dacht, de hulpverlening kan hier beter op insteken.”

Charlotte de Heer-Wunderink die volgende week officieel geïnstalleerd wordt als lector Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen, werkte vroeger zelf als verpleegkundige en kon derhalve van dichtbij zien hoe er gehandeld werd in de zorg, en hoe dat beter kan. In het lectoraat gaat zij onderzoek doen naar sociaal en maatschappelijk rolherstel van mensen met psychische beperkingen.

Meedoen is belangrijk

Dit onderwerp is momenteel een centraal thema in de Nederlandse Geestelijke Gezondheidzorg (GGz). Het spreekt voor zich dat meedoen in de samenleving belangrijk is voor mensen, ook wanneer zij beperkingen hebben. Het gaat dan niet alleen om het hebben van werk, maar bijvoorbeeld ook om het volgen van een opleiding, sociale contacten, een prettige woonsituatie en plezierige vrijetijdsbesteding.

De bezuinigingen in de zorg maken dat mensen met psychische beperkingen meer worden geacht in de eigen maatschappelijke kring oplossingen voor hun problemen te vinden. “Mensen die nu in instellingen wonen, moeten nu bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen met begeleiding. Wij volgen en onderzoeken dat proces.”

Charlotte de Heer die na haar werk in de verpleegkunde promoveerde aan de Faculteit Medische Wetenschappen van de RUG wil met de onderzoeksgegeven de instellingen die deze mensen ondersteunt, informeren over de wijze waarop ze deze mensen het beste kunnen ondersteunen. “We willen handvatten bieden om die vermaatschappelijking van de zorg te laten slagen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK