Blijf het gesprek zoeken

Nieuws | de redactie
31 maart 2015 | Een hogeschool is een afspiegeling van de samenleving. Als Nederland worstelt met radicalisering, mag je “dus niet uitsluiten dat er onder onze studenten mensen zijn die sympathieën hebben met radicale, extreme opvattingen.” Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam) beziet hoe daar mee om te gaan.

In zijn tweewekelijkse blog laat de collegevoorzitter van de Hogeschool Rotterdam zijn licht schijnen over het vraagstuk radicalisering en welke rol een onderwijsinstelling daarin moet spelen. Binnen zijn hogeschool én met OCW kijkt hij wat er in het onderwijs aan gedaan kan worden.

Persoonlijke oorzaken

“Als het in Syrië dondert, kan het bij ons in de klas onrustig worden,” schrijft Bormans, aangevend dat kwesties als deze zeker spelen in Rotterdam. “Als ons om een mening gevraagd wordt, erkennen wij het vraagstuk, maar proberen we tegelijkertijd duidelijk te maken dat het vraagstuk van veiligheid breder ligt en dat zorgwekkend gedrag zoals wij dat ervaren, vele oorzaken heeft die overwegend persoonlijk van aard zijn.”

Bormans benadrukt dat er op zijn hogeschool mensen van allerlei gesternte rondloopt en dat iedereen in principe welkom is “als ze onze ‘Grondwet’ (de gedragscode waarin de omgangsvormen beschreven staan, die binnen de hogeschool gehanteerd worden) maar in acht nemen, namelijk dat we elkaar respecteren zoals we zijn en niet discrimineren. Mannen en vrouwen, hetero’s en homo’s, mensen van welke religie dan ook, moeten zich thuis voelen bij ons en als er een verschil van opvatting is, dan vechten we dat met woorden uit.”

In gesprek met docenten en studenten op zijn hogeschool ziet Bormans dat er wel degelijk grote verschillen zijn in opvattingen over Israël, de rol van de media en de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. “De emotie is groot als de rol van de media ter sprake komt, daar waar zij bepaalde beelden over moslims alleen maar lijken te bevestigen en niet geïnteresseerd lijken te zijn in het goede nieuws.”

Respecteer verschillen

Bormans constateerde eens soms moeizame zoektocht naar wederzijds begrip die niet alleen maar positief stemt. “We dreigen de goedwillenden van ons te vervreemden. Bij ons studeren overwegend normale jongens en meisjes. Als we die van ons vervreemden, dan hebben we echt een probleem,” schrijft de collegevoorzitter.

Ook staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker van OCW laten zich graag bijpraten over het vraagstuk. Veiligheidsadviseur Paul Goossens legt uit welke maatregelen de hogeschool neemt om problemen zo goed mogelijk te herkennen en voor zijn. “Respecteer jonge mensen, respecteer verschillen, blijf het gesprek zoeken en organiseer het debat,” is daar één van de lessen. Een gesprek dat ook Bormans voorlopig zal blijven zoeken in zijn hogeschool.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK