HAS Den Bosch matig en traag

Nieuws | de redactie
16 maart 2015 | Het onderzoek van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek aan de HAS Hogeschool heeft een wel zeer zuinig beeld opgeleverd van de wijze waarop men daar borging van kwaliteit organiseert. Zelfs de notities ter verbetering “ ontberen soms nog diepgang en vaak samenhang.”

De commissie stelt vast dat hier sprake is van een langer lopend vraagstuk binnen de hogeschool en het beleid van de instelling. “De VKO heeft moeten constateren dat het onderzoeksbeleid in de jaren 2005 – 2012 onvoldoende bestuurlijke aandacht heeft gekregen. De periode na 2012 is helaas te kort geweest om een volledig geïntegreerd onderzoeksbeleid te ontwikkelen en in uitvoering te nemen. Als gevolg daarvan is er ook nog geen sprake van een goed uitgewerkt kwaliteitszorgplan en de uitvoering ervan.”

Onvoldoende zichtbaar

Men is nadien wel aan de slag gegaan “om de beleids-achterstand in te halen” en daarin wel stappen vooruit gezet. Toch is in de drie jaar nadien net werkelijk sprake geweest van ingrijpende vooruitgang, zou kan men tussen de zinnen door lezen.  “Veel waardering heeft de commissie voor de heroverwegingen die gemaakt zijn ten aanzien van de samenstelling van het lectoratenportfolio en de omschakeling van een project georiënteerde naar een programma georiënteerde onderzoeksaanpak. Daarnaast zijn er tal van beleidsnotities verschenen op het gebied van het onderzoek en de kwaliteitszorg. Deze notities ontberen soms nog diepgang en vaak samenhang. Bovendien zijn nog onvoldoende elementen daarvan in uitvoering genomen waardoor de effecten van een goed kwaliteitszorgsysteem nog onvoldoende zichtbaar zijn.”

Daarom heeft de VKO besloten een validering van de kwaliteitszorg binnen de HAS onder voorwaarden af te geven. Meteen wordt gekeken naar de inrichting van een proces om de zaak nu toch wel goed op orde te krijgen, want de VKO meldt: “Met de HAS Den Bosch zullen afspraken gemaakt worden over de inhoud en het tijdstip van een hervalidatie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK