Zeven sterke Pabo’s in beeld

Nieuws | de redactie
20 april 2015 | Van de 24 door de NVAO positief geaccrediteerde lerarenopleidingen voor het basisonderwijs zijn er zeven die meer dan dat presteren. Zij zijn ‘goed’ beoordeeld. Daarvan zijn er drie in grote steden en één in de Randstad: Rotterdam. Bussemaker komt daar taart uitdelen.

De zeven gunstig gevalideerden zijn onder meer vier kleinschalige hogescholen. Alle horen tot het samenwerkingsverband ‘Interactum’, dat als motto voert ‘samen beter, beter samen’. De vier zijn de hogeschool Iselinge, Marnix Academie, De Kempel, en de Katholieke Pabo in Zwolle. Opvallend te noteren is dat drie hiervan ook in de top 5 van de NSE-tevredensheidsenquete onder studenten prijkten. De Marnix Academie stond daarin op 11, De Kempel zelfs helemaal bovenaan.

Bussemaker deelt gebak uit

Drie ‘goed‘ gevalideerde Pabo’s zijn verbonden aan zeer grote, multisectorale hogescholen: Fontys, Hanze en Rotterdam. Die bij de Hanzehogeschool in Groningen blijkt voort te bouwen op de al eerder geconstateerde ‘excellent’ beoordeling van het strategische beleid door de Reviewcomissie HO van Van Vught. Rotterdam werd daarbij al als best scorende onder de grote randstedelijke instellingen aangewezen en de NVAO gaf deze hogeschool ook een erg goede uitslag bij de ITK instellingstoetsing van het kwaliteitsbeleid en de borging daarvan binnen de instelling.

ScienceGuide merkte in ‘HBO-land’ enige verbazing op, dat in dit opleidingsdomein hoog ingeschatte instellingen als de CHE en de HAN niet sterker dan ‘voldoende’ beoordeeld zijn. Ook were genoteerd dat  – net als bij ‘Van Vught’ en de heraccreditaties door de NVAO in opdracht van OCW – de validering van de Pabo bij Inholland aan de maat blijkt te zijn. Het herstel van deze hogeschool wordt zo nogmaals onder streept.

Minister Bussemaker bezoekt vandaag de Pabo in Rotterdam om haar waardering als ‘vakminister’ van de onderwijsprofesssie over te brengen. Het komt niet vaak voor, dat OCW taart komt uitdelen bij opleidingen, dus dit gebaar is welsprekend.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK