Meer leraren komen te laat?

Nieuws | de redactie
22 mei 2015 | Meer docenten dankzij het leenstelsel? Voor lerarenopleidingen kon dat weleens te laat zijn. ‘‘Alle pabo’s zien momenteel het studentenaantal teruglopen,’’ zegt Joke Snippe (Marnix Academie). ‘‘Dat heeft deels te maken met het teruglopen van de werkgelegenheid door krimp. Maar nog belangrijker is dat studenten drie extra toetsen moeten doen.”

Dat zijn: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. “Alle mbo’ers moeten die toetsen doen en de havisten voor zover ze in deze vakken geen eindexamen hebben gedaan. Dat schrikt veel aankomende studenten af.’’

Snippe hoopt daarom dat de pabo’s extra formatiegeld zullen krijgen ‘‘en ik hoop dat de minister wat coulant naar de verminderde instroom in de lerarenopleidingen gaat kijken, zeker gedurende deze overgangsperiode nu studenten zich moeten instellen op de nieuwe toelatingstoetsen,’’ zegt zij tegen Verus.

Cohesie houdt bij de les

Albert Cornelissen van Windesheim noemt het accent dat Bussemaker legt op kleinschaligheid goed  voor het studiesucces. ‘‘De sociale cohesie onder studenten neemt toe en ook de verbondenheid tussen studenten en docenten.’’Als grote regiohogeschool lukt het Windesheim volgens de collegevoorzitter toch om opleidingen overzichtelijk te houden. ‘‘Studenten en stafleden van de afzonderlijke opleidingen zitten bij elkaar en kennen elkaar. Je merkt dat die sociale structuur studenten ook beter ‘bij de les’ houdt.’’

Snippe onderstreept in haar reactie op het Buitenhofoptreden van de minister de boodschap van meer Bildung en betrokkenheid. ‘‘Wij geven onze opleiding vorm in nauwe samenwerking met onze 330 partnerscholen. Leerlingen worden in de praktijk opgeleid en beoordeeld. Wij doen zelf ook veel aan persoonsvorming. ’’ Haar Marnix Academie  verbindt het thema ‘wereldburgerschap’ met aandacht voor internationalisering. De studenten gaan als onderdeel daarvan een periode naar het buitenland om hun blik te verruimen. ‘‘De betrokkenheid bij de wereld om ons heen vinden wij een logisch onderdeel van onze christelijke identiteit.’’

‘‘Doordat veel onderwerpen aan de poort al zijn afgecheckt, hebben wij ruimte over om een extra module te wijden aan Bildung. Voor die module gaan studenten bijvoorbeeld werken aan een concreet maatschappelijk vraagstuk, waarvoor ze naar andere instellingen moeten om antwoord te krijgen’’

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK