Geest en Hand

Nieuws | de redactie
17 juni 2015 | Ella Hueting trekt bij Fontys de techniekopleidingen en was dan ook meer dan gretig om voor de zevende keer rond te kijken bij MIT. Wat is in aantocht op dit HO-terrein? Wat en wie inspireren tot nieuw denken en doen? “A place of extraordinary interactions, illuminating mysteries and making sparks fly.”

“Van 14 tot 21 februari 2015 bezocht ik het Massachusetts Institute of Technology. Voor de 7de keer inmiddels, samen met Janne Reessink. Niet om een MIT aan De Dommel te worden, maar om inspiratie op te doen bij het meest toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstituut in de wereld op het gebied van Engineering. Als ze ergens weten hoe het moet is het daar.

MIT en in het bijzonder het Medialab is voor mij een inspiratiebron voor technisch onderwijs: de transparantie, de openheid, de ruimte om te experimenteren, hun innovatiekracht, hun samenwerking met het bedrijfsleven, hun ambitie om met Engineering een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Janne Reessink, met wie ik al ruim 10 jaar samenwerk bij het organiseren van masterclasses voor studenten en docenten, legde in 2006  de eerste contacten met het Medialab van het MIT, toen we op zoek waren naar sprekers voor de reeks Creative Masterclasses bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  Zij weet, nu nog steeds, letterlijk en figuurlijk alle deuren te openen.

Blikwisselingen

In 2003 vatten we het plan op om inspirerende sprekers naar Nederland te halen om de creativiteit bij studenten te stimuleren in de vorm van masterclasses, gesponsord door het bedrijfsleven. Dit initiatief hebben we samen met NRC-Handelsblad vorm gegeven. Vanuit alle hogescholen en universiteiten in Nederland, vanuit allerlei disciplines, kwamen studenten naar de HAN om deel te nemen aan deze HAN-NRC Creative masterclasses.

De studenten werden geselecteerd door de toenmalige hoofdredacteur van NRC-Handelsblad en mijzelf. De laatste masterclass in deze reeks vond plaats op 10 november 2010. Toen ik in 2010 ging werken als directeur bij het Conservatorium van ArtEZ, hebben we de creative masterclasses omgezet naar een reeks Blikwisselingen: masterclasses met studenten met een technische-, beta-wetenschappelijke, en een kunstachtergrond. 

Graag zou ik deze masterclasses ook weer voorzetten en door ontwikkelen bij Fontys, als plek voor alle studenten in Nederland waar het interessant is om te studeren, en samenwerkingen mogelijk zijn, die nergens anders in het hoger onderwijs in Nederland mogelijk zijn. En de contacten verder uitbreiden ten gunste van onze technische opleidingen binnen Fontys. 

Met stip op 1

MIT is dé universiteit, met stip op nummer 1 in de wereldranglijst als het gaat om technologie-opleidingen en research. MIT doet van alles om de meest talentvolle studenten naar zich toe te trekken. Studenten worden dan ook niet alleen geselecteerd op hun cijfers, maar ook op hun brede ontwikkeling. In de gebouwen zie je voortdurend voorbeelden van het werk van alumni, uitspraken van medewerkers, studenten en oud-studenten. Daarbij wordt ook aansluiting gezocht bij maatschappelijke thema’s.

President Rafael Reif schrijft op de website aan de sponsors van MIT: “MIT is a place of extraordinary interactions. It’s a setting where people and ideas come together in new ways—illuminating mysteries, making sparks fly, and fostering intellectual breakthroughs.” En de missie van de instelling is als volgt geduid: “The mission of MIT is to advance knowledge and educate students in science, technology, and other areas of scholarship that will best serve the nation and the world in the 21st century.”

Mind and Hand

“The Institute is committed to generating, disseminating, and preserving knowledge, and to working with others to bring this knowledge to bear on the world’s great challenges. MIT is dedicated to providing its students with an education that combines rigorous academic study and the excitement of discovery with the support and intellectual stimulation of a diverse campus community. We seek to develop in each member of the MIT community the ability and passion to work wisely, creatively, and effectively for the betterment of humankind.”

Rafael Reif zei daar bij zijn benoeming  nog dit over: “I believe the job of our students and alumni is to make the world a better place, to leave it better than they found it. And I believe the goal of our whole community is to leave MIT stronger than we found it, for the benefit of those who come after us. Above all, I believe that MIT — because of what it stands for and because of its distinctive strengths — has been, and must continue to be, a force for the good, for the nation and for the world. Educating students is central to our mission, so let’s focus, Institute-wide, on innovations in teaching and learning, to further enrich the powerful MIT formula of ‘Mind and Hand’.”

De toekomst van onderwijs

De laatste tijd houdt MIT zich ook veel bezig met het verbeteren van haar educatieve doelstellingen, met name door de ontwikkeling van onderwijs via internet. Daartoe hebben ze een uitgebreid onderzoek gedaan dat is uitgemond in het rapport: Future of MIT Education.

De lokalen bij MIT zijn bijna allemaal als lab ingericht. Er wordt in gegeten, gedronken, geluierd, en vooral ook gewerkt. De gebouwen zijn dag en nacht open. Overal zijn de projecten te zijen waarin studenten werken of gewerkt hebben. Het didactisch concept is: Learning by Doing. Natuurlijk kunnen we onszelf niet vergelijken met het MIT, maar er zitten wel aspecten in hun manier van lesgeven die ook interessant zijn voor ons. Wat zijn hun succesfactoren?

-Werken met kleine groepen

-Een beroep doen op de creativiteit van studenten

-Persoonlijke aandacht

-Gepassioneerde docenten

-Geld

-Selectie aan de poort

-Laten zien wat je doet

-Elke groep heeft zijn eigen lab

Laatste nieuwtjes

Voor ons bezoek hadden Janne en ik ons terdege voorbereid: wie wilden we ontmoeten en waar zijn deze mensen momenteel mee bezig, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen, tips van, en vooral: bouwen op onze relaties uit vorige jaren.

Glorianna Davenport zijn we daarbij  heel dankbaar. Zij heeft ons in 2007 geïntroduceerd bij verschillende onderzoeksgroepen van het Medialab; contacten waar we nog steeds op voortbouwen. Inmiddels zijn we min of meer bevriend geworden. Gelukkig hebben we gelegenheid om, ondanks de sneeuw, met haar en haar man af te spreken. Gastvrij als altijd nemen zij ons mee uit eten naar restaurant Beacon Hill Bistro, om ons bij te praten over de laatste nieuwtjes in het Medialab.

Ons doel van de reis: bestaande contacten uitbouwen, vooral op gebieden die potentieel interessant zijn voor FHENG, nieuwe docenten voor de volgende masterclass tijdens de Dutch Technology Week en een bezoek bij Rethink Robotics om verdere samenwerking te onderzoeken.

De volgende mensen en eenheden binnen MIT hebben we ontmoet en wisten ons zeer te inspireren. Daar komen bovendien allerlei nieuwe vormen van samenwerking en uitwisseling uit.

Automotive

In februari 2013 hadden we vooruitlopend op mijn aanstelling bij Fontys kennis gemaakt met Wai Cheng en Grace Gu. Een van de onderwerpen waarover we het toen hadden was het geringe aantal vrouwen dat Automotive studeert. Wai Cheng bracht ons in contact met Grace Gu, vorig jaar nog een master student in zijn afdeling en momenteel werkend aan haar PhD bij Mechanical Engineering.

Met hen bespraken we dit jaar 3 onderwerpen:

–              Scholing op het gebied van Automotive: Wai Cheng heeft interessante contacten in Aachen omdat een van zijn oud-docenten hoofd van de afdeling Automotive in Aachen is. Wij spraken af dat we bij Fontys/ACE inventariseren wat we nog graag aan extra kennis nodig zouden hebben; hij zal dit uitzetten in zijn netwerk.

–              Contacten met mensen die bij ons als gastdocent willen werken. Grace Gu kent mensen in het bedrijfsleven in de VS die bij ons wel een week als gast docent zouden willen werken. Wat te denken van ‘Engineer in Residence’? Analoog aan hetgeen in het kunstonderwijs gebruikelijk is: ‘Artist in Residence’.

–              Daarnaast raadde zijn ons aan om contact op te nemen met de afdeling die stages regelt voor MIT studenten. Zij veronderstelt dat er zeker studenten geïnteresseerd zijn om een half jaar bij ons in de vorm van een stage, les te komen geven.

–              Automotive voor meisjes: Grace Gu is nauw betrokken bij MIT programma’s om meer meisjes naar Engineering te krijgen. Ze is bereid om een week naar ons toe te komen om ons, in samenspraak met onze eigen collega’s en vrouwelijke studenten, te adviseren over een interessant Automotive programma voor meisjes.

De geboorteplaats van Baxter

Rethink Robotics is een spin off van MIT met 80 medewerkers, veelal met een ICT achtergrond maar ook vanuit de Mechatronica hoek. Henk Kiela, onze lector Robotics, heeft mij in contact gebracht met Becky Yelling, de agent van Rethink Robotics in Groot Brittannië.

Chris Harbert, van huis uit bioloog en klassiek pianist, leidt ons uitgebreid rond, heeft een lunch voor ons geregeld (waarvan we nog niet een kwart opkrijgen) en vertelt ons over de geschiedenis en ontwikkelingen bij Rethink Robotics. Zoals de Industrial Baxter die nog niet geimporteerd mag worden in Europa, omdat hij nog geen veiligheidscertificaat heeft en de plannen om de research en industrial robotics samen te voegen in één robot  die voor beide doeleinden gebruikt kan worden. Ook vertelt hij over het succes van de Baxter in basis- en vo-scholen, waar hij gebruikt wordt in het zogenaamde STEMprogramma.

We zien verschillende mogelijkheden voor samenwerking.

–              Een docent/onderzoeker uit onze onderzoeksgroep Mechatronics/robotics kan een week/meerdere weken meelopen bij Rethink Robotics, en daar meewerken aan de ontwikkeling van de hand van Baxter.

–              Chris was blij verrast dat onze Engineering studenten zo enthousiast werken met Baxter. Wij zullen hem een filmpje sturen waarin studenten vertellen waarom Baxter interessant is voor hen. Rethink zou graag een wedstrijd organiseren over de gezichtsuitdrukkingen van de Baxter, en handen voor Baxter: handen die verschillende producten kunnen grijpen en dus voor meerdere toepassingen kunnen worden gebruikt. Zouden wij hier een rol in kunnen spelen?

–              Een opstelling van de industriële Baxter in ons lab als demonstrator voor het bedrijfsleven, zolang hij nog niet naar Europa geëxporteerd kan worden.

Een MOOC

John Hart is hoofd van de Mechanosynthesis onderzoeksgroep. Hij heeft een uitgesproken mening over de toekomst van ons onderwijs: online onderwijs heeft de toekomst. Maar we blijven labs nodig hebben om ons onderwijs in Engineering te ondersteunen.

Hij is erg onder de indruk van onze faciliteiten in het Objexlab van Fontys. En ook van onze contacten met het bedrijfsleven in Eindhoven. Na 10 minuten beleefdheden komt hij al met zijn voorstel: in het najaar wil hij online gaan met een course Additive Manufacturing voor professionele ingenieurs. Zou ons lab gebruikt kunnen worden voor de praktische toepassingen van zijn course voor het bedrijfsleven in Nederland? We spreken af dat wij in Nederland adviseren wat het bedrijfsleven zou verwachten van een online cursus door MIT, waarna die cursus ontwikkeld wordt door John Hart en zijn medewerkers en het Objexlab de plek wordt waar de cursus wordt uitgevoerd. Deal!

The Opera of the Future

Een tweetal masterclasses hebben Janne en ik georganiseerd in samenwerking met Elly Jessop en Peter Torpey van de onderzoeksgroep The Opera of the Future. Beiden zijn inmiddels gepromoveerd. Elly werkt nu bij Google en Peter werkt nog samen met Tod Machover aan een aantal projecten.

We hebben Tod Machover en Peter Torpey benaderd in verband met een nieuw concept voor een onderdeel van Glow. Ik was benaderd voor de Adviesraad van Glow met de bedoeling mee te denken over een nieuw creatief concept en de inzet van studenten voor Glow 2016. Geïnspireerd door de Toronto Symphony waar muziek en licht interactief worden gecombineerd, dacht ik aan een soortgelijk evenement voor Eindhoven. Maar dan in een moderne uitvoering en vormgegeven door studenten, begeleid door onze eigen medewerkers met input van Peter Torpey en Tod Machover.

Met name Peter reageerde heel enthousiast. Hij kwam meteen met de suggestie om hier ook een masterclass over te doen met de titel What if you could hear the light? En sterker, hij geeft aan het zo naar zijn zin gehad in Nederland, dat hij graag hierheen wil komen om te werken, bijvoorbeeld bij Fontys. Gezien zijn achtergrond (Media en Computer Science) is hij meer iemand van de Hogeschool ICT, maar hij zou bij ons bijvoorbeeld wel een project met studenten over licht en geluid (soundengineering) kunnen begeleiden?

MakeyMakey

Ik zou graag weer een masterclass organiseren op het snijvlak van Techniek, Wetenschap en Kunst zoals we deden rond Blikwisseling. Eric Rosenbaum heeft eerder samen met Michael Smith Welch een masterclass Music as Material gegeven. U leest zijn interview met ScienceGuide hier. Hij heeft samen met Jay Silver de MakeyMakey ontwikkeld, een steeds populairder wordend tool in het (basis) onderwijs.

Gerson Dublon en Brian Mayton werken beiden aan de ‘responsive environments’. Zij zijn beiden elektrotechnici, die nu werken aan allerlei projecten vanuit het idee dat ‘a world filled with sensors will change the way we see, hear, feel and live’. We hebben hen alle drie benaderd met de vraag of zij interesse hebben om (samen) een volgende masterclass te geven. Met name Eric Rosenbaum is met zijn makeymakey ook interessant voor de Junioracademie.

Voor het eerst horen we dat het Medialab ook geinteresseerd is in studenten en docenten van ons. Hugo Arends (elektrotechniek HAN) heeft een keer meegelopen bij de Life Long Kindergarten groep. Dat is erg goed bevallen.

1 op 7

Olivier de Weck is hoogleraar ruimtevaart en hoofd van de afdeling Engineering Systems Division. Ik had van hem (gedeeltelijk) het boek Engineering Systems: meeting human needs in a Complex Technological World gelezen in het vliegtuig en was benieuwd om van hem te horen of hij vindt dat deze benadering geschikt is voor elke engineeringstudent. En of een dergelijke benadering hem alleen geschikt is voor masteropleidingen of ook voor bacheloropleidingen.

Hij was over het laatste heel duidelijk: volgens hem moet de system engineering benadering al plaats vinden in de bachelorfase. En sterker, hij vindt dat dit ook moet gebeuren in het VO. Het gaat hem er vooral om dat ook gekeken wordt naar de effecten van nieuwe technologieën, de financiele aspecten en de historie van technologie. De ambachtelijke aspecten van techniek zijn volgens hem erg belangrijk om mensen meer te laten begrijpen van de basisprincipes van techniek en ook om mensen te interesseren voor techniek.

Als voorbeeld geeft hij de nog jonge universiteit Olin. Deze heeft heel veel succes met zijn hands-on aanpak, waarbij studenten al vanaf het eerste jaar werken aan projecten in lab-omgevingen. Mooi is dat dit programma ook een grote aantrekkingskracht bij meisjes heeft. En het niveau is volgens De Weck uitstekend. Lijkt mij een interessante optie om ook eens samen met de collega- techniekinstituten naar te kijken.

Of deze aanpak geschikt is voor alle studenten? Hij schat 1 op 7. Veel studenten komen toch echt vooral voor de techniek en willen de diepte in. Voor hen zal deze methodiek niet geschikt zijn. Maar beide heb je nodig.

Boot niet missen

MIT is leidend als het gaat om online onderwijs in Engineering. Zowel John Hart als Olivier de Weck geven aan dat hier de toekomst ligt. Alhoewel ze beiden ook aangeven dat met name in het techniek onderwijs toch altijd labs een belangrijke rol zullen spelen. ‘Mind and Hand’ is niet voor niets het motto van het MIT. In het rapport Future Education at MIT wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen van het online onderwijs.

Ik vind dat we hier echt achterlopen en moeten oppassen om de boot niet te missen. Het zou mooi zijn om te kunnen aansluiten met onze labs en uit plekken waar het online onderwijs van MIT wordt uitgevoerd. Zo blijven we dicht bij waar we goed in zijn en kunnen toch op internationaal hoog niveau meedoen. Een dergelijke samenwerking geeft ons ook aanzien in de internationale universitaire wereld en het bedrijfsleven, hetgeen een positieve uitstraling heeft op onze studenten en afgestudeerden. Het zou ook een solide basis geven aan onze Centres of Expertise ACE en HTSM.

Een goede naam

Een niet te onderschatten aspect is dat onze hogeschool is gevestigd in Eindhoven, de Brainport regio, wereldwijd bekend als technologische hotspot. Het is interessant om te merken dat Nederland en met name Eindhoven een goede naam heeft bij de mensen op MIT. Echt iedereen kende Eindhoven als interessante plek in Europa op gebied van techniek.

Nederland staat bekend als kwalitatief hoogwaardig kennisland. En bovendien hebben de mensen die in Nederland zijn geweest heel positieve ervaringen, ook als het gaat om de manier van leven.  Ik denk dat er goede mogelijkheden bestaan om de banden met bepaalde onderzoeksgroepen aan te halen en geïnteresseerde studenten een plek te geven in Nederland waar ze ervaring kunnen opdoen.”  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK