Hoe scoort het Techniekpact?

Nieuws | de redactie
5 augustus 2015 | Hoe staat het ervoor met het Techniekpact? EZ en Platform Bèta Techniek hebben de belangrijkste ontwikkelingen en data gemonitord. Doel van het pact is en blijft “op weg naar 4 op de 10.” De monitoring laat zien, dat het aantal instromende bètastudenten toeneemt, vooral in het WO, maar het aantal gediplomeerden toch nog afneemt.

Instroom en diplomering

Het totaal aantal instromende studenten in de bètatechniek stijgt in HBO en WO. Met name in het WO is die stijging in de afgelopen tien jaar significant. In het HBO gaat het langzamer. Bij het aantal feitelijk gediplomeerden vanuit die instroom gaat het minder goed. Daar is in het HBO ten opzichte van 10 jaar geleden zelfs een lichte daling te zien.

Met de toekomstige leraren in bèta-technische vakken gaat het beslist niet goed. Zo daalde in 10 jaar (2004-2014) het aandeel studenten dat instroomde in de beroepsgerichte VO-lerarenopleiding binnen het HBO van 8% naar 4% van de populatie. De alom gewenste ‘academisch gevormde leraar’ in exacte vakken komt de komende jaren evenmin en masse naar de scholen toe. Hun aandeel daalde van 28% naar 22% van de studenten aan universitaire lerarenopleidingen.

Centers of Expertise

Er zijn 25 Centers of Expertise van hogescholen verbonden met het Techniekpact. Daarbij zijn 900 betrokken bedrijven die zorgen voor € 53 mln cofinanciering. Daarnaast is er € 71 mln cofinanciering van andere partijen en € 102 mln financiering van de kant van de Rijksoverheid. De ontwikkeling van de CoE’s in den brede vertoont een krachtig beeld, zo bleek uit de recente midterm review en analyse van de trends daarin.

Na de opleiding

Een substantieel deel van de mensen die een technische opleiding hebben genoten, komt terecht in een niet-technisch beroep. De kans daarop neemt toe met de leeftijd. Bij technisch opgeleiden jonger dan 35 jaar zit 31% in een andere sector en bij 55-plussers 49%. Zeer opmerkelijk is het gegeven, dat van de vrouwen met een technische opleiding 70% in niet-technische beroepen werkt. Dat is tweemaal zoveel als bij de mannen met technische opleidingen.

Afhankelijk van opleidingsniveau komen technisch opgeleiden terecht in verschillende niet technische beroepen. Hoger opgeleide technici met een niet-technisch beroep, komen relatief vaak in specialistische of leidinggevende beroepen terecht. Een kwart van de lager opgeleide technici met een niet-technisch beroep werkt als chauffeur of in ongeschoolde, niet-technische arbeid.

De monitor Techniekpact vindt u hier

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK