Inholland staat achter lector Çelik

Nieuws | de redactie
30 oktober 2015 | Inholland reageert op berichtgeving dat een lectoraat over MKB-innovatie in handen zou zijn van een Turkse sekte. Men betreurt het “dat iemand met de staat van dienst van Gürkan Çelik op deze manier wordt neergezet. Dr. Çelik is gepromoveerd in Tilburg en is zes jaar lang associate professor geweest bij Windesheim.”

De hogeschool gaat hiermee in op een verhaal in de NRCnext dat suggereert, dat het lectoraat Crosscultureel Ondernemerschap door de door president Erdogan en zijn aanhang fel bestreden Gülen-beweging wordt aangestuurd. Lector Gürkan Çelik heeft belangstelling “voor cultureel-religieuze dimensies van zakendoen, in het bijzonder die van de Turkse gemeenschap” en volgens de hogeschool is dit gegeven “tot nu toe geen probleem geweest. Hij draagt daarbij een boodschap van integratie uit.”

KvK, MKB en boegbeeld

De ondernemersclub Hogiaf die met zijn lectoraat samenwerkt, werkt “met veel gerenommeerde instellingen samen” en heeft bijvoorbeeld convenanten met “MKB Nederland, Amsterdam in Business en de Kamer van Koophandel.” In de raad van advies van deze organisatie zitten bovendien mensen als EUR-prof H.B. Entzinger en Rein Willems, die optrad als een van de ‘boegbeelden’ van de topsectoren en onder meer algemeen directeur van Shell Nederland was en Eerste Kamerlid.

De reactie van de hogeschool in extenso leest u hieronder.

Het lectoraat Crosscultureel Ondernemerschap en de lector Gürkan Çelik zijn verbonden aan het Business Research Centre van het domein Business Finance & Law (BFL) van Hogeschool Inholland waarbinnen vier lectoren nauw samenwerken. Onderzoek is onderdeel van de kerntaak van een hogeschool. Het domein BFL is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek dat we aanbieden. Het domein stelt de onderzoeksagenda vast. Daarbij gaan we uit van maatschappelijk en economisch gezien relevante actuele thema’s.

Crosscultureel ondernemerschap is er daar een van. Inholland bepaalt dus de agenda. De onafhankelijkheid van onze activiteiten is volledig geborgd. Als werknemer is Gurkan Çelik bij Inholland als individu en persoon in dienst van Inholland met alle rechten en plichten. Hij neemt daarbij geen andere positie in dan wie dan ook. Gurkan Celik legt verantwoording af aan de directeur van het domein en niet aan Hogiaf.

Onderzoekslijn ‘Innovatie en Ondernemen’

In de onderzoeksagenda staat dat innovatie en ondernemen cruciale aanjagers van economische groei zijn. Innovaties kunnen plaatsvinden op producten, diensten en processen. De locomotieven van de nieuwe economie zijn de mkb-ondernemers, en crosscultureel ondernemen wordt daarbij steeds belangrijker gezien de toenemende crossovers en diversiteit in het bedrijfsleven en op de afzetmarkten. Door de diverser wordende samenleving en internationalisering wordt het voor ondernemers steeds interessanter om groei te realiseren zowel binnen als buiten etnisch-culturele kringen.

Het is gebruikelijk dat lectoraten en onderzoeksgroepen uit middelen van de hogeschool worden bekostigd en zoals bij meer lectoraten die wordt een deel gefinancierd door het bedrijfsleven of andere instellingen. Voor dit lectoraat werkt Inholland onder andere samen met ondernemersvereniging Hogiaf. Het lectoraat werkt niet exclusief met Hogiaf samen maar met vele organisaties en verenigingen, zoals bijvoorbeeld MKB Nederland, VNO-NCW, Kamer van Koophandel, FNV en de ondernemersvereniging MIB van Marokkaanse ondernemers. Die brede insteek is belangrijk. Hogiaf wordt hierin niet anders behandeld dan welke andere partij. Hogiaf zelf heeft overigens ook niet gevraagd om een afwijkende behandeling of zeggenschap. 

Inholland betreurt het dat iemand met de staat van dienst van Gürkan Çelik op deze manier wordt neergezet. Dr. Çelik is gepromoveerd aan Tilburg University en is zes jaar lang associate professor geweest aan Hogeschool Windesheim. Zijn belangstelling voor cultureel-religieuze dimensies van zakendoen, in het bijzonder die van de Turkse gemeenschap, is algemeen bekend en tot nu toe geen probleem geweest. Hij draagt daarbij een boodschap van integratie uit. Hogiaf is een organisatie die met veel gerenommeerde instellingen samenwerkt; Hogiaf heeft bijvoorbeeld convenanten met MKB Nederland, Amsterdam in Business en de Kamer van Koophandel. De Raad van advies van Hogiaf wordt bezet door gerenommeerde mensen als Prof. Dr. H.B. Entzinger, hoogleraar van de EUR en de heer R. Willems, voormalig algemeen directeur van Shell Nederland en voormalig Eerste Kamerlid.

Wat iemand als geloofsovertuiging heeft, vinden wij een privé-zaak, ook als die overtuiging orthodox is. Voorwaarde is dat deze overtuiging door collega’s niet actief wordt uitgedragen binnen de hogeschool. Tot nu toe blijkt uit niets dat daar sprake van is.”

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK