Kennis delen over asielopvang

Nieuws | de redactie
2 november 2015 | Wat zijn best practices en ervaringen bij de opvang van vluchtelingen en de bijdrage vanuit het onderwijs daaraan, die landen juist nu met elkaar moeten delen? Luxemburg organiseert als EU-voorzitter een debat tussen bewindslieden en experts daarover.

In het kader van het ministerscomité voor onderwijs-, jeugd- en cultuurbeleid  heeft Luxemburg op de agenda gezet dat een onderlinge discussie relevant kan zijn, omdat het inzicht kan geven in de nationale aanpak van de lidstaten met betrekking tot onderwijs aan vluchtelingen.

Matching van gevlucht talent

OCW meldt in dit verband, dat van de kant van het Luxemburgs voorzitterschap een aantal vragen is voorgelegd, gericht op de bijdrage van onderwijs en opleiding aan de integratie van recent aangekomen migranten en de uitdagingen die er liggen op dit gebied. Tevens wordt gevraagd of actie op EU-niveau op dit gebied een toegevoegde waarde zou kunnen leveren. Nu vrijwel alle EU-lidstaten worden geconfronteerd met een grote instroom van migranten kan Europese samenwerking op het gebied van onderwijs haar toegevoegde waarde bewijzen, door het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaringen.

De EU-ministers van onderwijs worden hiertoe op de bijeenkomst eind november uitgenodigd om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Nederland legt daarbij op tafel wat in een brief van het kabinet aan de Kamer naar voren is gebracht. Daarbij is onder meer een matchingsaanpak via EP-Nuffic in gang gezet.

“Het is van belang om vergunninghouders [onder de asielzoekers] te matchen met het beschikbare opleidingsaanbod en de vraag van de arbeidsmarkt. Hiervoor moeten de onderwijservaring, het arbeidsverleden en competenties van vluchtelingen in kaart worden gebracht. Voor volwassen vergunninghouders die zonder (bewijs van) diploma’s naar Nederland komen, of doorstromen vanuit een ISK, is een intake of competentieonderzoek noodzakelijk.”

Het EP-Nuffic krijgt hierin een bijzondere rol. “Als vergunninghouders al een diploma hebben behaald in hun land van herkomst, kunnen zij via een diplomawaarderingsprocedure door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in het mbo en het EP-Nuffic in het ho laten zien over welke competenties en kwaliteiten zij beschikken.”

Lampedusa Universiteit

Wat zeker ook aan de ode zou moeten komen is de voorzet die Sebastiaan den Bak  met collega’s vanuit NethER deed voor een ‘Lampedusa Universiteit. Hun betoog leest u hier.

“We hebben mooie methoden ontwikkeld om eerder verworven competenties, kennis en vaardigheden te kunnen toetsen en op waarde te schatten. Die moeten worden ingezet  op de plaatsen waar de betrokken vluchtelingen in Europa aankomen. Zo kan via de ‘Lampedusa Universiteit’ de relevante achtergrond van een vluchteling worden vertaald naar Europese standaarden. Van daar uit kunnen vluchtelingen ingeschaald worden en verder studeren op elk passend onderwijsniveau.”

“Daar heeft Europa wat aan als de vluchteling hier blijft, maar ook het land van herkomst als de vluchteling na een paar jaar weer terugkeert. Deze terugkerende vluchtelingen zijn vervolgens weer ‘ambassadeurs’ van Europese kennisinstellingen. Win-win.”

“Met het gebruik van MOOC’s in VN-vluchtelingenkampen is al ervaring opgedaan in onder andere Jordanië, Kenia en Uganda. Het is een goedkope en toegankelijke manier van onderwijzen. Bovendien zijn MOOC’s online en daarmee erg flexibel. Mocht een vluchteling migreren naar een andere lidstaat of terugkeren naar zijn land, dan kan daar de cursus worden voortgezet.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK