Academic drift oorzaak dalend studiesucces

Nieuws | de redactie
14 juli 2016 | Wat is en bepaalt kwaliteit van onderwijs? Die vraag stond vorig jaar centraal op een door Roel in ’t Veld georganiseerd congres. Nu is de volgende stap aan de orde om drie issues verder uit te werken: MBO-HBO doorstroom, kwaliteit van lerarenopleidingen en het collectief professionaliseren van docenten.

Op 16 september om 15.00 is de RDM Campus in Rotterdam het decor voor een kleinschaliger vervolgcongres waar onder leiding van Karel van Rosmalen een aantal onderzoekers samen met docenten, studenten en bestuurders in discussie gaat over drie thema’s die bepalend zijn voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Studiesucces nogal gedaald

Organisator, oud-staatssecretaris van onderwijs  Roel in ‘t Veld : “Een belangrijk punt is de doorstroom van het mbo naar het hbo. Het studiesucces is daar nogal gedaald. Eén van de oorzaken is wat ik noem de ‘academic drift’. Onze bevinding is dat onder impuls van commerciële organisaties die zich met kwaliteitszorg bezig houden de focus erg is komen liggen op het doen van onderzoek, ook als de beroepsuitoefening dat niet vereist.”

Die nadruk op onderzoek in het beroepsonderwijs is één van de redenen voor het afnemende studiesucces van doorstromers, zo is de veronderstelling. “We zijn nu bij de Hogeschool Rotterdam een zestal opleidingen gaan bekijken om te zien of er gemeenschappelijke oorzaken te vinden zijn. Op het congres zullen we die bevindingen presenteren en zal Ron Bormans namens de Hogeschool Rotterdam ook laten zien wat zij met die uitkomsten concreet gaan doen. Dat kan een aansporing zijn voor anderen.”

Individuele aangelegenheid

Een tweede thema waar het congres op wil inzoomen is de docentkwaliteit, en meer in het bijzonder collectieve professionalisering. “Op dit moment is de professionalisering van docenten nogal een individuele aangelegenheid, terwijl juist het kweken van gemeenschappelijk zicht en besef zo belangrijk is. In de zorg zijn door de opleidingsorganisatie Sioo al trajecten georganiseerd om dit gezamenlijk te doen. We willen nu kijken in hoeverre dat ook toepasbaar is in het onderwijs.”

Ook voor docenten in de dop ziet In ’t Veld ruimte voor verbetering. “HAN-lector Frans de Vijlder is momenteel samen met Harry Starren en Ilja Klink van De Nederlandse School  aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van  nieuwe lerarenopleidingen. Ze hebben nu een aantal bijeenkomsten gehad en zullen op 16 september presenteren wat daar uitgekomen is en wat de volgende stappen zullen zijn.”

In ’t Veld ziet in het congres in Rotterdam nadrukkelijk een follow-up van de discussie die op 25 juni 2015 in Nieuwegein gevoerd werd. “Het ging toen om de bewustwording over kwaliteit in het onderwijs. Nu maken we dat meer operationeel.” Of dat betekent dat het ministerie van OCW het allereerst moet gaan oppakken betwijfelt In ’t Veld. “Waarom? Dat kan ook prima door de onderwijsinstellingen zelf tot stand gebracht worden. Het ministerie kan volgen.”

Aanmelding kan plaats vinden via congres@kwaliteitvanonderwijs.nl. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. U leest hier het programma van het congres.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK