Debatten over mobiliteit in kaart

Nieuws | de redactie
26 juli 2016 | Of het nu vertraagde treinen of te hoge parkeerprijzen zijn, mobiliteit is altijd en overal onderwerp van debat. Onderzoekers van Windesheim-lectoraat Area Development hebben nu de variëteit aan opvattingen over alles wat met reizen en verkeer te maken heeft.

In de onderzoekspublicatie Strijd over Mobiliteit wordt gekeken naar opvattingen over bereikbaarheid, het openbaar vervoer maar ook over de beleving van bijvoorbeeld de wandeling tot het openbaar vervoer. Het overzicht is opgebouwd aan de hand van achttien waarden die ten grondslag liggen aan de opvattingen over mobiliteit. Deze zijn in beeld gebracht op een Waardenkaart Mobiliteit. Met die waardenkaart kan de complexe maatschappelijke omgeving en het politiek bestuurlijk speelveld rond mobiliteitsvraagstukken in beeld worden gebracht.  

Moeilijk te anticiperen debat

In het onderzoek wordt zichtbaar waar bij veel professionals in mobiliteit mogelijke blinde vlekken zitten. Die blinde vlekken zorgen ervoor dat de technisch geschoolde verkeerskundige die projectvoorstellen netjes modelmatig doorgerekend heeft, schrikt van de felheid van de reacties. Dat maakt het moeilijk anticiperen op dit debat

Inzicht in de pluriformiteit aan opvattingen over mobiliteit maakt het mogelijk om in de soms heftige strijd over mobiliteit heldere en goed gefundeerde keuzes te maken. “Een goed begrip van opvattingen wordt verkregen door op zoek te gaan naar achterliggende waarden. Opvattingen over mobiliteit zijn nooit waardenvrij en daarom het is belangrijk om deze achterliggende waarden te expliciteren,” stelt het rapport.

Van vrijheid tot rechtvaardigheid

De waardenkaart bestaat uit achttien waarden die zijn onderverdeeld in zes morele fundamenten: zorg en empathie, rechtvaardigheid en wederkerigheid, loyaliteit en trots, respect voor autoriteit, zuiverheid en schoonheid, en vrijheid. Er komen waarden in aan bod variërend van ‘mobiliteit verhoogt de kwaliteit van leven’ tot ‘mobiliteit geeft mensen vrijheid’.

Het onderzoek naar de achterliggende waarden in de debatten over mobiliteit is uitgevoerd door het lectoraat Area Development van Windesheim, in nauwe samenwerking met CROW-KpVV, Planbureau voor de Leefomgeving, Radboud Universiteit en De ArgumentenFabriek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK