Ethische blik op maatschappelijk debat

Nieuws | de redactie
6 juli 2016 | Wat zijn we als Europese Unie moreel verplicht ten aanzien van vluchtelingen? Hoe wegen we de belangen van lidstaten af tegen die van mensen op drift? Onderzoekers en studenten van het Utrechtse Ethiek Instituut zetten de wetenschappelijke inzichten uit ethiek en filosofie op een rij.

Met de Ethische annotaties probeert het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht verdieping te geven aan maatschappelijke debatten. Eerder werd al een annotatie over klimaatverandering geschreven. Wetenschappers en studenten willen voor verdieping in het debat zorgen door duidelijk te maken welk spectrum aan posities er in de ethische en politiek-filosofiesche literatuur te vinden is.

Niet alleen financiële kosten

Zo worden in het stuk de moreel relevante redenen die de EU heeft om vluchtelingen wel of niet toe te laten beschreven. Van groot belang bij de afweging van voors en tegens is volgens de auteurs de notie van ‘geringe kosten’: wanneer de kosten van het toelaten van vluchtelingen ‘gering’ zijn, heeft de EU in ieder geval de morele verantwoordelijkheid om dit inderdaad te doen. Met kosten worden dan niet alleen financiële kosten bedoeld, maar ook bijvoorbeeld sociale, (geo)politieke en culturele.

De auteurs zetten ook uiteen waarom opvang in de regio in veel gevallen geen moreel juiste oplossing is. Ten eerste kunnen de mensenrechten vaak niet goed beschermd worden in vluchtelingenkampen. Ten tweede raken de samenlevingen van naburige landen ontwricht wanneer vluchtelingen plotseling bijvoorbeeld een kwart van de bevolking vormen, zoals nu in Libanon het geval is met Syrische vluchtelingen.

Meer dan wat eerlijk is

In diverse situaties dient de EU méér te doen dan wat ten opzichte van andere landen haar ‘eerlijke’ deel zou zijn, zo maakt deze Ethische annotatie duidelijk. Eén voorbeeld is de situatie waar de kosten voor de EU gering blijven en waar vluchtelingen zonder hulp in de kou blijven staan als de EU niet méér doet. Daarnaast heeft de EU vooral wanneer zij medeveroorzaker is van de problemen waardoor mensen op de vlucht slaan, een sterke morele verantwoordelijkheid om méér te doen om deze vluchtelingen te helpen, ook als dat grotere kosten met zich meebrengt.

De Ethische annotaties over vluchtelingen zijn hier te downloaden


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK