Wat gebeurt er met afstudeeronderzoek?

Nieuws | de redactie
7 juli 2016 | Veel studenten in het HBO sluiten hun studietijd af met een onderzoek, vaak in opdracht van een bedrijf of instelling. Het Avans-lectoraat Sustainable Working and Organising onderzocht wat er daarna met die onderzoeken gebeurt en hoe het effect versterkt kan worden.

Het project van Avans is begonnen met een pilot bij 3 opleidingen. Het onderzoek is uitgevoerd samen met bedrijven, docenten en studenten en levert aanknopingspunten op om de meerwaarde van afstudeeronderzoek in het HBO voor alle betrokken partijen te vergroten, ziet onderzoeksleider en lector Tonnie van der Zouwen.

Ruwe diamanten

“We spreken zelf van ‘ruwe diamantjes’ die nog verder geslepen moeten worden. Daarom werken we nu aan een projectvoorstel voor verbreding en verdieping van de pilot. Voor het vervolg willen we op veel grotere schaal onderzoek doen, weer samen met bedrijven.”

Opvallend is dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan op dit vlak, zo merkte Van der Zouwen “Dat is eigenlijk vreemd als je bedenkt hoeveel duizenden afstudeerprojecten ieder jaar worden gedaan. Wij willen weten wat dat oplevert. Voor de studenten, het onderwijs en natuurlijk de bedrijven. Dan kunnen we ook zorgen dat iedereen er het maximale uithaalt.”

Het pilotonderzoek richtte zich op de afstudeerprojecten van Bedrijfseconomie, Human Resource Management en Technische Bedrijfskunde. Doel was om na te gaan wat er gebeurd is met de adviezen van afstudeeronderzoeken van 1 jaar geleden, bij 3 afstudeeronderzoeken per opleiding. Daarbij zocht het team naar ‘duurzame effecten’. Dat houdt in dat het afstudeerproject niet alleen bijdraagt aan een inhoudelijke oplossing op de korte termijn maar blijvend effect in een bedrijf sorteert en bijdraagt duurzame ontwikkeling, door bijvoorbeeld nieuw inzichten.

Stappen zetten voor effectiviteit

Van der Zouwen: “We zien dat de effectiviteit beter kan. Dat kun je beïnvloeden door in te grijpen op factoren als de eigenschappen van de begeleider in een bedrijf, de context in een organisatie – denk bijvoorbeeld aan een fysieke werkplek voor een afstudeerder – , de manier van begeleiding door de docent, de juiste opzet van het onderzoek en natuurlijk de vaardigheden van de student.”

Uit het pilotonderzoek kwamen al wat praktische tips naar voren. Zo moeten opleidingen er voor zorgen dat studenten al voor hun afstuderen competenties ontwikkelen op het gebied van kritisch reflecteren. Dit is van groot belang bij het afstuderen en kan ervoor zorgen dat studenten ervoor waken zich te laten sturen door de oplossing van de opdrachtgever. Of: laat binnen 1 studiejaar studenten afstuderen op hetzelfde onderwerp, bij verschillende organisaties; dat kan leiden tot het aaneenrijgen van kennis en van elkaar leren.

Een sleutel lijkt te liggen in het zien van het afstudeerproces als onderdeel van een groter geheel. Zodat de student het niet als een losstaand onderdeel ervaart en er sprake kan zijn van stapeling van kennis voor het bedrijf en de beroepspraktijk. Bijvoorbeeld door het afstudeeronderzoek aan te haken bij langer lopende onderzoeksprogramma’s.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK