Weinig vluchtelingen studeren in het hoger onderwijs

Nieuws | de redactie
15 juli 2016 | Er zijn 600 meerderjarigen vluchtelingen die onderwijs volgen. Het grootste deel van de meerderjarige onderwijsvolgenden (circa 75 procent) volgt op dit moment een algemeen leerjaar in het vo, bijna 20 procent volgt een mbo-opleiding en iets meer dan 3% (circa 20 studenten) een opleiding in het hoger onderwijs.

Dit blijkt uit een brief die minister Bussemaker naar de Kamer heeft gestuurd. De peildatum van deze cijfers is 1 april. Minister Bussemaker schrijft dat een groot deel van de vluchtelingen zonder diploma instromen op de intree-opleiding van het MBO, dat is het laagste niveau. “Leerlingen zonder vo-diploma komen al snel in de entree-opleiding van het mbo terecht komen, terwijl zij misschien wel de capaciteiten hebben om een hogere opleiding te volgen. De ontwikkeling van uitstroomprofielen in het belang van een goede doorstroom vanuit het vo naar mbo en ho is een belangrijk instrument om te zorgen voor instroom van leerlingen op het juiste niveau.”

Amsterdam werkt voor iedereen

De minister wijst in haar brief naar de hoofdstad als voorbeeld hoe vluchtelingen op de juiste manier begeleid kunnen worden naar een baan of een opleiding. “In een aantal gemeenten worden goede initiatieven genomen om mensen aan werk te helpen, of een goede opleiding aan te bieden. De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, sloot in juni met een groot aantal partijen het convenant ‘Amsterdam werkt voor iedereen’ met als doel vluchtelingen versneld aan werk, ondernemerschap en onderwijs te helpen.”

Maar de aantallen blijven nog achter zo blijkt uit cijfers van OCW, de minister meldt dat “op 1 april 2016 (van degenen in de COA-centra)  600 meerderjarigen onderwijs volgen. Het grootste deel van de meerderjarige onderwijs (circa 75 procent) volgt op dit moment een algemeen leerjaar in het vo, bijna 20 procent volgt een mbo-opleiding en iets meer dan 3 procent een opleiding in het hoger onderwijs.”

Het hoger onderwijs zelf neemt veel initiatieven om deze studenten te faciliteren en te zorgen voor een zo’n soepel mogelijke overgang naar het onderwijs, schrijft de minister aan de Kamer. “Instellingen in het ho nemen zelf veel initiatieven. Zo organiseren zij colleges  buiten de reguliere lessen om en verzorgen zij taalcursussen. Vanuit de bestuurlijke taskforce vluchtelingen hoger onderwijs (TVHO, bestaand uit Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, EP-NUFFIC, OCW, Echo en hogescholen/VH en universiteiten/VSNU) is in kaart gebracht welke knelpunten bestaan voor studenten in het hoger onderwijs. Samen met het onderwijsveld wordt gewerkt aan het oplossen van deze knelpunten. Zo zijn de processen voor diplomawaardering gestroomlijnd en is de informatievoorziening hierover vanuit EP-Nuffic geïntensiveerd.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK