Kennissteden slaan handen ineen

Nieuws | de redactie
6 februari 2017 | Een groot aantal Nederlandse kennissteden slaat de handen ineen om op basis van onderzoek antwoorden te vinden op maatschappelijke uitdagingen als armoede, zorgvragen en sociale inclusie. Afgelopen donderdag werd in Den Haag daartoe de City Deal ‘Kennis Maken’ ondertekend.

In de City Deal werken de gemeenten Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen samen en met ketenpartijen binnen de stad in de omliggende regio. Aan het plan doen de VSNU, Vereniging Hogescholen, studentenhuisvestingsorganisatie Kences en het Netwerk Kennissteden Nederland en de ministeries van OCW en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) mee.

Op het ISO-seminar Talentonderwijs in Den Haag werd onder toeziend oog van onder meer Karl Dittrich en Koen Becking (VSNU) en Jet de Ranitz namens de hogescholen het startschot gegeven van de plannen. De nieuwe samenwerking moet gaan zorgen voor evidence-based stedelijk beleid op het gebied van armoedebestrijding, zorg en sociale cohesie.

De samenwerking moet studenten een rijke leeromgeving gaan bieden waarbij onderwijs, onderzoek en de praktijk met elkaar verbonden zijn. Studenten zullen samen met onderzoekers en mensen uit de praktijk de relevante onderzoeksvragen formuleren, nader onderzoek doen naar stedelijke problemen en oplossingsrichtingen proberen te formuleren.

De City Deal ‘Kennis Maken’ is een uitwerking van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 en komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK