Twijfels over leenstelselcoalitie

Nieuws | de redactie
14 februari 2017 | “Ik zou niet weten wat wij in ons Kieskompas hebben staan.” Jesse Klaver (GL) weet niet dat zijn partij neutraal staat tegenover het leenstelsel, maar zegt wel bereid te zijn extra maatregelen te treffen voor zwakke groepen. Pechtold (D66) wilde duidelijkheid en vroeg zich af wie er nog voor het leenstelsel is.

Een lijsttrekkersdebat over links met D66, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie over hoger onderwijs en wetenschapsbeleid in de aula van de TU Delft. Andere partijen waren afgehaakt, omdat ze andere verplichtingen hadden zoals het CDA en de SP, of omdat de organisatie geen genoegen nam met Halbe Zijlstra in plaats van Mark Rutte.

Bij een studentendebat kon het niet ontbreken. De grootste hervorming in de studiefinanciering van de afgelopen decennia: de invoering van het leenstelsel. De enige tegenstander op het podium was Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.

Pijnlijk dat PvdA afhaakt

“Van sommige partijen had ik verwacht dat zij hier voor zouden zijn, maar niet van de PvdA. Dat is een partij van emancipatie. Wat ik dan pijnlijk vind dat juist de kwetsbare groepen zoals gehandicapte studenten voor wie het lastig is om een stage te krijgen en lastiger is om te studeren daar niets voorgedaan wordt. Als wij dan zeggen: ‘laten we voor die groep iets doen’, dan is D66 om. Die zien ook die pijn.  Vorige week was er een motie over. D66 was voor, PvdA tegen. Ik vind het pijnlijk dat de partij van de emancipatie, dan afhaakt.”

Lodewijk Asscher reageerde: “ik vind niet dat de bakker hoeft te betalen voor een deel van de studenten die het prima zelf kunnen betalen, ook in tijden van schaarste moeten we moeilijke keuzes maken.”

Pechtold had nog wel een vraag aan de twee andere aanwezige partijen van de leenstelselcoalitie PvdA en GroenLinks. “Jullie zeggen voor het leenstelsel te staan, maar bij het kieskompas zeggen jullie allebei: ‘neutraal.’ Ik begrijp dat dit kiezers aantrekt, maar ik vind dat wij er met z’n vieren voor moeten staan.”

We vonden het rechtvaardig

Klaver was ontwapenend in zijn reactie. “Ik zou niet weten wat wij in ons Kieskompas hebben staan. Ik weet dat ik de volgende keer bij Pechtold moet zijn voor de debatvoorbereidingen. Maar laat ik helder zijn. Wij staan voor de invoering van het leenstelsel. We vonden het rechtvaardig, daar staan wij voor, punt. Ik ben het wel eens met de heer Segers dat er een paar problemen zijn. We zien dat de eerste generatiestudenten minder gaan studeren. Voor die groep moeten we echt nog een stapje extra zetten. Ook voor mensen met een handicap, daar zien we een afname.”

Hoewel de TU-Delft gastheer was werd het College van Bestuur niet alleen even vriendelijk benaderd door de fractievoorzitters. Een student uit de zaal vroeg hoe het zat met collegegeldvrij besturen. Daar werden volgens hem nog onvoldoende vorderingen mee gemaakt in Delft. Jesse Klaver vroeg daarom vermanend: “waar zit het college? Die mogelijkheid die is er gewoon dus ik zou het bizar vinden als dat hier niet kan.”

Duur cadeautje

Anka Mulder, vicevoorzitter van het CvB, reageerde: “Wij hebben het hier in Delft nog steeds niet ingevoerd, maar even voor de helderheid: de TU-Delft heeft het hoogste aantal fulltime studentbestuurders van heel Nederland. Ik kan mij best wel voorstellen dat jullie dat willen hebben, maar dat is best wel een duur cadeautje om te geven aan studenten. Op het moment dat deze politici  ons daar voor compenseren, dan vind ik dat uitstekend, maar dat is dan wel geld dat niet naar het onderwijs gaat.”

Het laatste onderwerp was kennis en innovatie en hier werden ook de miljoenen verdeeld. D66 wilde een miljard extra investeren,  Lodewijk Asscher iets minder. ”Wij trekken €200 miljoen per jaar uit voor fundamenteel onderzoek extra. Dat is veel geld, maar niet een miljard. Daarnaast komt er een investeringsbank met €2,5 miljard per jaar zodat je innovatie kan bevorderen bij bedrijven.”

Vraagt om verantwoordelijkheid

Asscher benadrukte dat hij vooral meer wil investeren om lager opgeleide werknemers voor de arbeidsmarkt te behouden. “Met de komst van de robots komst biedt dat mogelijkheden, maar vraagt dat ook om verantwoordelijkheid. Deze studenten gaan die robots bedenken en maken. Dit zorgt er wel voor dat er mensen zijn voor wie er niet automatisch werk blijft, daarom steken wij geld in het bijscholen en het bijhouden van je vak door extra onderwijs aan te bieden.”

Klaver legde uit waarom hij geen miljard in onderzoek wilde investeren. “Wij stoppen er ongeveer een half miljard in. Het belangrijkste is dat wij het geld van de tweede geldstroom naar de eerste geldstroom overhevelen, zodat er meer ruimte is voor fundamenteel onderzoek. Bovendien vragen wij niet bij ieder onderzoek wat dit de economie kan opleveren. Dat is wat wij van belang vinden.”

De ChristenUnie was de enige partij die wilde dat ook het bedrijfsleven een stem krijgt in de investeringen in kennis. “Wat we nodig hebben is een politiek die de dappere keuze durft te maken zoals op het gebied van energietransitie, daar hebben wij een overheid voor nodig samen met het bedrijfsleven en de universiteiten.”

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK