Blijf investeren in onderzoek en ICT

Nieuws | de redactie
21 maart 2017 | Voor Hans Schutte had het leenstelsel tijdens de jaren dat hij DG Hoger Onderwijs op OCW was “verreweg het meeste impact.” Nu hij directeur-generaal is bij DUO blikt hij in SURF Magazine terug en kijkt vooruit. “Een volgend kabinet zou de middelen moeten vinden om ook extra te investeren in het onderzoek.”

Volgens Schutte heeft het leenstelsel OCW meer opgeleverd dan anderen vermoeden. “In de strategische agenda voor het hoger onderwijs geven we aan hoe we die 800 miljoen zo goed mogelijk kunnen investeren,” legt de DG van DUO uit in het SURF Magazine.

Schutte stelt dat er de komende jaren veel geïnvesteerd zal moeten worden in het onderwijs. “Dat is een kernpunt in de agenda: om studenten nu de benodigde vaardigheden voor de toekomst bij te brengen, moet je veel in kleine groepen kunnen werken, en daar heb je meer docenten voor nodig. Daarnaast bevat de agenda belangrijke investeringen in ICT en digitalisering, bijvoorbeeld om open en online leren mogelijk te maken.”

Maar gaat al dat geld straks wel ten goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs. Als het aan de commissie Van de Donk ligt niet. Dat rapport stelt juist voor om de opbrengsten uit het studievoorschot ook ten goede te laten komen aan valorisatie en onderzoek. Een voorstel dat met name bij de studentenbond op weinig steun kan rekenen.

Zorg voor goede infrastructuur

Hans Schutte die sinds kort vanuit Groningen de taak heeft om te zorgen dat de opbrengsten uit het leenstelsel geïnd zullen worden, hoopt dat een volgend kabinet extra middelen vindt om te investeren in onderzoek.

“We doen het in Nederland heel goed, maar we moeten voorop blijven lopen. Dat vergt investeringen waarvan een belangrijk deel naar de ICT moet. Dan denk ik niet alleen aan geld voor de infrastructuur, maar ook voor de leermethodes, online leren, en voor ondersteuning van onderzoekers bij het werken met big data” , stelt Schutte.

Dat zou kunnen betekenen dat er extra middelen vrij komen voor het uitvoeren van de Wetenschapsagenda. “Als de universiteiten naar de Nationale Wetenschapsagenda kijken, dan onderscheiden ze één thema dat dwars door alle disciplines loopt: de digitale samenleving”, benadrukt de directeur-generaal van DUO.

Tegelijkertijd mag het onderwijs niet vergeten worden. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor onderwijs op maat en leven lang leren. “We hebben in de strategische agenda vooral gehamerd op het belang van vaardigheden zoals kritisch denken, zelfredzaamheid en creatieve ontwikkeling. Daar kan online onderwijs bij helpen, maar uiteindelijk geloven we vooral in het belang van kleine groepen. Daarom zet de strategische agenda sterk in op meer docenten, kleinere groepen en meer contacttijd.”

Eén regie, één complete infrastructuur

Volgens Schutte mag het Nederlandse onderwijssysteem zich dankzij de docenten rekenen tot een van de beste systemen ter wereld. “We scoren hoog in internationaal opzicht, en niet alleen de universiteiten. Ook ons mbo en hbo staan hoog aangeschreven, mede vanwege de sterke relatie met de arbeidsmarkt. Voor partijen in landen als China, Brazilië en Zuid-Afrika is dat vaak een reden om met ons samen te werken.”

Een belangrijk aspect van de Nederlandse kennisinfrastructuur zijn de ICT-voorzieningen, ziet Schutte. Mede dankzij SURF is deze van hoog niveau. “Zonder SURF had het ICT-landschap er heel anders uitgezien, dan was het veel meer houtje-touwtje geweest. Het feit dat we vanuit één punt, onder één regie, een complete infrastructuur hebben ontwikkeld, is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de onderwijsinstellingen, maar ook voor het bedrijfsleven.”

Om dat niveau te behouden, pleit Hans Schutte ook hier voor gericht investeren. “Dat is van cruciaal belang voor ons onderwijs- en onderzoekslandschap. Stel dat er straks binnen de Nationale Wetenschapsagenda middelen worden vrijgemaakt, dan zou ik mijn opvolger willen meegeven: zorg dat er ook een substantieel deel van de middelen naar de ICT gaat. We hebben een goede positie in de wereld, maar om die positie te behouden en om te zetten in economische en maatschappelijke impact, moeten we nog een tandje bijzetten.”

U leest het hele SURF magazine van maart hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK