Geef gemeente regie over inburgering

Nieuws | de redactie
27 maart 2017 | Het inburgeringsbeleid verslechtert nu gemeenten geen rol meer hebben. Onderwijsinstellingen, vluchtelingenorganisaties en gemeenten luiden de noodklok. “Zonder voldoende kennis van de samenleving en de taal hebben nieuwkomers langdurig een moeilijke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt,” zegt Job Cohen (UAF).

Job Cohen is voorzitter van de Raad van Toezicht van het UAF, de Stichting voor Vluchteling-Studenten. De organisatie is de initiatiefnemer van een gezamenlijke oproep waar onder meer de MBO-raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU zich achter scharen. Het pamflet constateert dat de slagingspercentages bij het inburgeringsexamen achter uit gaan. “Dit moeten we voorkomen en daarom is ingrijpen nú nodig,” zegt Cohen.

“Het is ondoordacht gebleken om de verantwoordelijkheid voor de inburgering volledig neer te leggen bij de inburgeraar,” stellen de schrijvers van het pamflet. “De informatievoorziening aan inburgeraars voldoet niet en het aanbod van taalaanbieders is voor inburgeraars onoverzichtelijk en sluit niet altijd goed aan bij de capaciteiten van de inburgeraar.”

Een belangrijk probleem is dat gemeenten niet langer een rol meer hebben in het proces van inburgering. “Het is in het belang van ons allemaal om ervoor te zorgen dat nieuwkomers vanaf het eerste moment goed begeleid worden zodat zij een eerlijke kans krijgen te participeren in de samenleving.”

Meer kans op scholing en werk

De initiatiefnemers van het pamflet pleiten er daarom voor de gemeenten weer een regierol te geven bij de begeleiding van inburgeraars. Ook willen zij dat inburgeraars meer mogelijkheden krijgen om scholing en werk te combineren, zodat de kansen op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt toenemen.

De ondertekenaars willen dat de nieuwkomer goede (maatwerk) ondersteuning krijgt van de gemeente. Er moet meer sturing komen op de kwaliteit van de inburgeringstrajecten en het aanbod moet verbreed worden zodat inburgeraars een traject kunnen kiezen dat aansluit bij hun capaciteiten.

Op lokaal niveau ontstaan ondertussen al plannen om statushouders te begeleiden bij hun inburgering en eerste stappen op de onderwijs- en arbeidsmarkt. Zo bundelt het Groningse onderwijs al de krachten om speciale onderwijstrajecten te organiseren en kijken zij samen met grote werkgevers naar geschikte werkplekken. 

U leest het volledige pamflet hier

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK