Waar is het geld gebleven?

Nieuws | de redactie
9 maart 2017 | Twee weken geleden startten de lidbonden van de LSVb een petitie om het wettelijk collegegeld te verlagen en deze week opent het ISO de aanval op de toenemende studieschuld van studenten (bijna €18 miljard) te beknotten. De gemene deler achter de acties: de extra staatsinkomsten vanuit studenten vloeien niet terug naar het onderwijs.

De totale studieschuld in Nederland bedraagt op dit moment naar schatting van het ISO bijna achttien miljard euro. De NRC controleerde deze uitspraak en kwam er op uit dat dit grotendeels waar is. De schatting zou zelfs aan de lage kant kunnen zijn aangezien de prestatiebeurs een lening wordt wanneer studenten te laat of niet afstuderen.

In ieder geval zijn studenten meer gaan lenen, en deze trend lijkt zich door te zetten. Tegelijkertijd zijn studenten meer gaan betalen. Zo is sinds de 2009 het collegegeld met € 22,- per jaar (plus inflatie) toegenomen waarmee het wettelijke collegegeld van 2016-17 op € 2006,- komt.

Niet nagekomen beloftes

Nu het campagnetijd is worden de beloftes van verschillende partijen tegen het licht gehouden, en wat het collegegeld betreft is het geheugen van de studenten als een olifant. Zowel het studievoorschot als de jaarlijkse collegegeldverhoging worden nu door de studentenkoepels op de korrel genomen en de studenten voelen zich gesterkt door het feit dat beide bezuinigingsmaatregelen met dezelfde argumentatie zijn ingevoerd.

Zowel de collegegeldverhoging als het leenstelsel zouden namelijk middelen vrijspelen om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Er bestaan al langer twijfels of het leenstelsel echt de ‘Bussemakergelden’ op gaat leveren die geïnvesteerd kunnen worden en nu bleek onlangs dat het ministerie ook niet kan garanderen dat de verhoging in het collegegeld op heeft geleverd wat er beloofd was.

Leraren bleven op de nullijn

Bij de invoering van de collegegeldverhoging beloofde minister Plasterk de verhoging van het collegegeld te investeren in lerarensalarissen in het Actieplan Leerkracht. De leraren bleven door bezuinigingen echter een aantal jaar op de nullijn staan, terwijl de studenten elk jaar meer betaalden. Tijdens een recentelijk overleg tussen de minister en de studentenbonden (De StudentenKamer) werd de minister hier naar gevraagd maar kon geen antwoord kon geven op de vraag wat er met de collegegeldverhogingen is gebeurd.

Het is vooralsnog niet evident dat bezuinigingen daadwerkelijk in investeringen zijn omgezet. “Het ministerie weet het zelf gewoon ook niet waar het geld is gebleven.”, aldus voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout die bij de bijeenkomst was. “Het geld is gewoon weg, daar komt het op neer.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK