Geef docent de tijd voor innovatie in het onderwijs

Nieuws | de redactie
23 juni 2017 | “Uiteindelijk is tijd voor docenten het belangrijkste om onderwijsinnovatie te stimuleren,” zegt onderwijsadviseur Ank Boersma (Hanzehogeschool). Zij ziet hoe blended learning zich meer en meer verspreid door de hogeschool.

Afgelopen week stond de Hanzehogeschool stil bij de vele onderwijsinnovaties die er de afgelopen jaren in gang zijn gezet op de hogeschool. Blended learning, innovatiewerkplaatsen, onderwijsonderzoek, het zijn slechts een scala aan activiteiten die tijdens de Onderwijsinnovatieweek de revue passeren. Onderwijsadviseur Ank Boersma vertelt hoe blended learning meer en meer een plek in het onderwijs krijgt.

Docenten leren het elkaar

“Drie jaar geleden zei ik in een interview op jullie website dat we nu idealiter niet meer over blended learning zouden praten,” herinnert Boersma zich. “Dat is niet helemaal uitkomen, want er wordt nog heel veel over gesproken.” Toch ziet Boersma wel degelijk dat de hogeschool een ontwikkeling heeft doorgemaakt bij de implementatie van blended learning.

“We hebben vijf ‘voorhoede-schools’ in de organisatie geïdentificeerd binnen de verschillende onderwijsdomeinen waar we met nieuwe projecten aan de slag zijn gegaan. Ik merk heel veel enthousiasme. Je ziet docenten die het als eerste oppakken nu weer andere collega’s uitleggen wat ze moeten doen.”

Belangrijkste voorwaarde volgens Boersma om onderwijsinnovaties als blended learning kans van slagen te geven in het reguliere onderwijs zijn tijd en middelen. “Als je wilt dat dit een boost krijgt en echt versneld een plek krijgt, dan zal je uren vrij moeten maken zodat docenten er echt mee aan de slag kunnen.”

Blended learning in alle jaarplannen

In het strategisch plan van de Hanzehogeschool voor de periode 2016 tot en met 2020 is ook het thema blended learning opgenomen. “Digitaal onderwijs moet ons onderwijs beter en toegankelijker maken en het leren vergemakkelijken. Daarom maakt elke opleiding in 2020 gebruik van blended learning”, formuleert de Hanzehogeschool ambitieus.

“Dat strategisch plan zorgt er voor dat blended learning dit jaar in alle jaarplannen is opgenomen,” vertelt Boersma. “We hebben nu een studententeam dat ondersteuning biedt aan docenten bij zaken als Blackboard. Zij kunnen gemaild worden met vragen en dan komt er binnen vierentwintig uur een reactie.”

Deze ondersteuning, samen met de hulp vanuit de ondersteunende staven, zorgt ervoor dat nieuwe onderwijsinnovaties echt hun weg vinden, denkt Boersma. “Ik had het drie jaar geleden over een olievlek, maar dat is niet genoeg. Je ziet dat innovatie steeds minder komt via trainingen of cursussen, maar vooral doordat docenten actief goede voorbeelden met elkaar delen. Het gaat er om dat je voorbeelden laat zien.”

Samenwerken met een buitenlandse kunstacademie

Een mooi voorbeeld noemt Boersma de kunstopleidingen bij de Academie Minerva. “Sinds twee jaar is binnen de academie Online International Learning (OIL) een van de pijlers voor de inzet van blended learning. Studenten werken online samen met een buitenlandse kunstacademie aan één opdracht, waarbij de interculturele dialoog een belangrijk aspect is. Voor mij een mooi voorbeeld waar Blended Learning en internationalisering bij elkaar komen.”De Onderwijsinnovatieweek die de Hanzehogeschool deze week organiseerde is er voor bedoeld om die dingen ook voor het voetlicht te brengen. “We laten zien wat we de afgelopen jaren zoal bereikt hebben. Niet op één moment, maar een week lang op de verschillende plekken waar innovaties zijn doorgevoerd.”

Een belangrijke les die Boersma opmerkt bij het praten over blended learning is dat de techniek niet langer leidend is. “Het zijn niet alleen maar leuke gadgets of tools. Het gaat er om dat het middelen zijn om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dat besef zie je wel bij docenten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK