HvA blijft succesvol met subsidieaanvragen

Nieuws | de redactie
21 juni 2017 | De Hogeschool van Amsterdam heeft voor het derde jaar op rij de meeste RAAK-beurzen ontvangen. Van de elf aanvragen zijn er vijf gehonoreerd. In totaal werden 25 onderzoeksprojecten gefinancierd.

Regieorgaan SIA financiert 25 onderzoeksprojecten van hogescholen binnen de regeling RAAK-PRO. In totaal waren er 64 voorstellen ingediend voor de ronde 2016, een lichte stijging ten opzichte van eerdere jaren, zo werden er vorig jaar 62 aanvragen ingediend. In de vooraanmelding stuurden 132 onderzoeksgroepen hun voorstel in, wat betekent dat meer dan de helft na consultatie afzag van het opstellen van een volledige aanvraag.

Het beschikbare budget voor deze call was € 9,8 miljoen en per RAAK-PRO project kon maximaal € 700.000,- worden aangevraagd. Regieorgaan SIA heeft besloten naar aanleiding van de hoeveelheid kwalitatief goede aanvragen het budget van de call op te hogen naar € 17,5 miljoen, waardoor er 25 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd konden worden. De ingediende projecten werden beoordeeld op de criteria ‘vraagarticulatie’, ‘netwerkvorming’ en ‘onderzoeksplan’.

Verbinding als harde eis

De aanvraag diende te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector, of een aan de hogeschool verbonden senior onderzoeker. De lector of senior onderzoeker kan ook als projectleider optreden. Een vereiste voor een toekenning is dat binnen het project de hogeschool een samenwerkingsverband aan met partijen uit de beroepspraktijk.

Uit de verdeling van de RAAK-subsidies blijkt dat net als de vorige twee jaar de HvA de meeste subsidies weet binnen te halen. Van de 24 beurzen in 2016 wist de HvA er ook 5 binnen te slepen en in 2015 waren het er ook vijf uit zeventwintig. De tweede hogeschool dit jaar is Fontys, die wisten van de 13 voorinzendingen uiteindelijk 3 subsidies succesvol aan te vragen, evenveel als vorig jaar.

Een aantal hogescholen deed bij de eerste reeks van 132 vooraanmeldingen actief mee, maar wist uiteindelijk geen projecten gehonoreerd te krijgen. Zo dong de Hogeschool Utrecht mee voor veertien beurzen dit jaar, maar werd er slechts een toegewezen. Van Hall Larenstijn heeft ook veertien beurzen aangevraagd waarvan er twee werden gehonoreerd. Hogeschool Rotterdam deed 4 vooraanmeldingen, maar kreeg geen enkele toewijzing. Net als de Hanzehogeschool die 6 vooraanmeldingen deed, maar uiteindelijk geen beurs toegekend kreeg. Bij de in totaal 132 vooraanmeldingen gaat het overigens om intentieverklaringen. Niet al deze inzendingen worden uiteindelijk doorontwikkeld tot een daadwerkelijk projectvoorstel.

Thematisch aanvragen

De onderwerpen van de aanvragen voor de beurzen lopen nogal uiteen. Zo kreeg Saxion een beurs toegekend voor Netmobil. Een project voor het ontwerpen, ontwikkelen en valideren van nieuwe vervoersconcepten die werken voor krimpgebieden. Het gaat om oplossingen voor mensen die hulpbehoevend kunnen zijn waarbij gebruikersvriendelijke ICT en automotive technologie een grote rol spelen.

De Hogeschool Leiden ontving een beurs voor onderzoek naar taalonderwijs bij jonge kinderen. Specifiek gaan de onderzoekers van Hogeschool Leiden onderzoek doen naar taalachterstand bij jonge kinderen in Rotterdam die opgroeien in een verarmde pedagogische omgeving. Dit onderzoek richt zich specifiek op de relatie tussen fysieke beweging en het begrip van taal.

Een ander onderzoek dat gefinancierd is deze ronde komt van Inholland. Zij gaan onderzoek doen naar kwetsbare jongeren in de leeftijd zestien en twintig jaar in de drie grote steden van dit land, deze jongeren lopen een verhoogd risico lopen om te belanden in de marges van de samenleving door schulden, geen werk en geen dak boven het hoofd. Doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan verbetering van professionele ondersteuning die: het sociaal welbevinden van deze jongeren versterkt.

Aan de andere kant van het spectrum van het praktijkgerichte onderzoek komt men bij de HAN terecht. Die gaan met de subsidie van RAAK onderzoek doen naar de kwaliteit van big data verzamelingen van autogebruikers en hoe dit kan bijdragen aan betere verkeersveiligheid en de inperking van het autogebruik.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK