De Tip 5 van 2017

Nieuws | de redactie
4 september 2017 | Naast een terugblik in de Top 10 kijkt ScienceGuide ook vooruit. Wie moeten we in de gaten gaan houden het aankomende jaar? In de Tip 5 bespreken we de mensen die het aankomend jaar het verschil zouden kunnen gaan maken in het hoger onderwijs.

Ze zijn overwegend jong in hun vakgebied maar al zeer vroeg bekwaam. Dat typeert de Tip 5 van ScienceGuide voor het jaar ‘17|’18. Allen staan ze in het middelpunt van grote ontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs, van gelijke kansen tot aan de prestatieafspraken. Hierom beveelt de redactie iedereen aan dit jaar de volgende vijf namen goed te onthouden.

1) Illiass El Hadioui

De Gelijke Kansen Agenda was één van de grote speerpunten van Jet Bussemaker in haar laatste jaar als minister van OCW. €26 miljoen werd er vrijgemaakt voor het creëren van schakelklassen en het stimuleren van stapelen in het onderwijs, specifiek gericht op groepen die het moeilijk hebben gekregen na de invoering van het leenstelsel. Maar hoe geef je in de praktijk succesvol vorm aan zo’n agenda om segregatie tegen te gaan en iedereen de kans te geven te slagen in het onderwijs?

Illiass El Hadioui, socioloog van de Erasmus Universiteit, ontwikkelde de filosofie van de Transformatieve School. In de Transformatieve School worden docenten bewust gemaakt van wat het betekent om in grote steden om te gaan met diversiteit in de klas. Zowel in Rotterdam als Amsterdam zijn scholen in het voortgezet en middelbaar onderwijs met de filosofie aan de slag gegaan. Meer en meer scholen sluiten zich aan en gemeentes lopen met El Hadioui weg. “Heel het onderwijs is enthousiast over zijn visie. We gaan nog veel meer van hem horen,” klinkt het bij de gemeente Amsterdam.

2) Tariq Sewbaransingh

Tijdens de Maagdenhuisprotesten sprak toenmalig studentenraadvoorzitter Tariq Sewbaransingh zich niet al te nadrukkelijk uit. Hij was eerder bemiddelaar dan activist. Achteraf wist hij echter door te pakken trok hij het discours over rendementsdenken weer naar de medezeggenschap toe. Een knappe rol die vast en zeker meewoog bij de beslissing hem te betrekken bij de evaluatie van de prestatieafspraken in de commissie Van de Donk.

Als assistent van Paul van Meenen (D66) leerde hij het Haagse beter kennen. En als leerling van De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waar hij een project deed bij Wim van de Donk, zou hij een goed voorbereid man moeten zijn om de Landelijke Studentenvakbond te gaan leiden. De grote vraag is natuurlijk of zijn ervaring en behendigheid ervoor gaan zorgen dat hij namens de studenten de opbrengsten van het leenstelsel veilig weet te stellen in het licht van nieuwe prestatieafspraken.

3) Harry van der Molen

Van der Molen was voor hij in de Kamer kwam wethouder in Leeuwaren voor het CDA en dat merk je ook. Het politieke handwerk beheerst hij goed. Zijn Bijbelse voorbeeld is Jozef, zo gaf hij recent aan in een interview in het Reformatorisch Dagblad. Jozef werd door zijn jaloerse broers in een put gegooid en werd later verkocht om uiteindelijk de onderkoning van Egypte te worden.

Zo ver is het met Van der Molen nog niet, maar het is wel iemand om in het oog te houden. Bij het debat over de wettelijke verankering van het associate degree, vlak voor het zomerreces bleek hij het politieke handwerk in de vingers te hebben. Hij hielp ander beginnende collega-Kamerleden – die duidelijk nog niet het politieke ambacht machtig zijn – met denkwerk zodat zij zijn kant opbeweegden. En hij pelde vakkundig de wet en redeneringen van de minister af, om zo bij de nogal technische wetsbehandeling tot de kern te komen.

Daarnaast is Van der Molen een pleitbezorger van het beroepsonderwijs. Hij is groot voorstander van het duale hoger onderwijsstelsel en daarmee wil hij het beroepsonderwijs in Nederland kracht bijzetten. Daarmee is hij een ambassadeur van het hbo en mbo, zeker ook in zijn eigen regio Friesland.

4) Marjan Hammersma

Hammersma begon haar carrière bij de publieke omroep en was sinds 2012 directeur Cultuur & Media op het ministerie. In een tijd waar het technisch domein de boventoon voert in de discussies over het hoger onderwijs, zullen met name de kunsthogescholen zich in de handen wrijven met Hammersma op de hoogste ambtelijke post in de Hoftoren.

Het lukte het ministerie de afgelopen jaren niet altijd om een vrouw te vinden voor de benoemingen van topambtenaren, ook al werd daar specifiek om gevraagd in de vacaturetekst. Bij sommige benoemingen moest de minister uitwijken naar mannen zoals bij de DG hoger onderwijs en de directeur van DUO. Met de benoeming van Marjan Hammersma eind vorig jaar als hoogste ambtenaar op OCW dient Bussemaker in zekere zin haar criticasters van repliek. Nu is het merendeel van de topambtenaren en de directeurs bij OCW een vrouw.

5) Yvonne Rouwhorst

Er zijn in de nasleep van de prestatieafspraken en de uitkomsten daarvan vele rapporten geschreven. Het meest in het oog springend was natuurlijk het rapport-Van de Donk, maar ook de hogescholen lieten bij monde van Arie Slob hun licht schijnen over wat er nu verder moet gebeuren met de prestatieafspraken in het hoger onderwijs.

In de Commissie-Slob zat ook een oud-ISO-bestuurder. Yvonne Rouwhorst was de student die meepraatte over welke stappen de hogescholen moesten zetten  inzake de prestatieafspraken. Inmiddels is Rouwhorst aan de slag als secretaris van het College van Bestuur van de iPabo in Amsterdam en mag ze echt aan de slag met wat het nieuwe kabinet voor ogen heeft op dit punt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK