Nieuwe tijden, nieuwe vaardigheden

Nieuws | de redactie
12 september 2017 | Technologie, ondernemerschap en creativiteit, dat zijn volgens Nienke Meijer de belangrijkste vaardigheden die de samenleving van de toekomst vraagt. In een essay stelt de Fontys-voorzitter dat het aan het onderwijs is “zo snel en effectief mogelijk de benodigde kennis en skills te verankeren, op alle niveaus.”

Bij de start van hogeschooljaar presenteerde Nienke Meijer het essay ‘Nieuwe tijden, nieuwe vaardigheden: van praten naar doen’. Dat essay moet gelezen worden als een oproep tot actie, aan docenten, studenten en maatschappelijke partners in de regio. Eén van de aanleiding voor de boodschap van Meijer is het bezoek dat de Fontys-voorzitter afgelopen jaar bracht aan China.

Versnellen in de strijd met China

“Ik zag met eigen ogen waarom de Chinese economie, eigenlijk heel Zuidoost-Azië, booming is. Als de westerse wereld de komende decennia de strijd wil aangaan met de nieuwe spelers op de  wereldmarkt, als wij de werkgelegenheid en welvaart op peil willen houden en tegelijk de groeiende kloof tussen hoogopgeleiden en de middenklasse willen dichten, dan moeten we echt versnellen.”

Die gewenste versnelling vraagt iets van onderwijs en maatschappij. Voor Meijer betekent het dat de zogeheten TEC-skills (Technology, Entrepeneurship, Creativity) overal in het onderwijs plek moeten krijgen. “Kort gezegd staan TEC-skills voor een ‘gevoeligheid’ voor (maatschappelijke) innovatie, voor begrijpen op welke manier technologie kan helpen om vraagstukken op te lossen, voor durven experimenteren, en voor co-creatie met verschillende disciplines.”Het is volgens Meijer dan ook  “zaak om zoveel mogelijk mensen TEC-proof op te leiden.”

Flexibel en gepersonaliseerd leren

Om die voortrekkersrol te vervullen, zijn in het onderwijs een aantal dingen nodig. Net als collega-bestuurder Elmer Sterken in Groningen legt Meijer in haar essay de nadruk op gepersonaliseerd leren. “Idee is dat we de student gedurende diens opleiding passende trajecten aanbieden – passend bij de ambities van de student én bij de kennis en vaardigheden die nu en straks van hem gevraagd worden.”

Volgens Meijer is Nederland bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren. Met name de kleinschaligheid en de aanwezigheid van een organiserende partij als SURF kan helpen. “De uitstekende infrastructuur, de beperkte schaalgrootte en de open samenwerkingscultuur tussen kennisinstellingen onderling, maar ook met overheid en bedrijfsleven: het biedt een solide basis voor de belangrijke nieuwe stappen die gezet moeten worden.”

Volgens Elmer Sterken (RUG) ligt er voor de ontwikkeling van het gepersonaliseerd leren veel kansen bij het gebruik van Educational Technology (EdTech). De VSNU heeft daartoe bij de opening van het academisch jaar een agenda gepresenteerd, maar ook in het hbo worden deze kansen gezien.

Zo wil de Hogeschool Rotterdam een zogeheten EduLab gaan opzetten “waarin met nieuwe technologieën wordt geëxperimenteerd en procesmatige en inhoudelijke kennis wordt geïntegreerd en gedeeld.” Ook Nienke Meijer lijkt te willen koersen op de inzet van nieuwe technologie voor een flexibel en gepersonaliseerd onderwijsaanbod.

Meijer: “De digitale revolutie opent deuren die voorheen gesloten bleven. Idee is dat we de student gedurende diens opleiding passende trajecten aanbieden – passend bij de ambities van de student én bij de kennis en vaardigheden die nu en straks van hem gevraagd worden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK