Arie Slob (ChristenUnie) eerste OCW-minister in Rutte III

Nieuws | de redactie
25 oktober 2017 | De eerste minister van OCW lijkt bekend. De voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie Arie Slob krijgt in het nieuwe kabinet de portefeuilles primair en voortgezet onderwijs, en media.
Arie Slob (foto: Anne Paul Roukema)

Voor Arie Slob betekent het ministerschap een terugkeer in de Haagse politiek. In 2015 stapte Slob op uit de Tweede Kamer waar hij sinds 2007 fractievoorzitter was. De afgelopen jaren was Slob directeur van het Historisch Centrum in Zwolle. Dit jaar heeft hij voor de Vereniging Hogescholen ook nog een advies geschreven over nieuwe kwaliteitsafspraken waarin hij afstand nam van de het element van prestatiebekostiging. Door oud-Kamerlid Pieter Duisenberg (VVD) werd dit rapport schamper een ‘wij van WC-eend’ rapport genoemd.

Samen met André Rouvoet was Slob lid van de coalitiebesprekingen bij de formatie van Balkenende IV. Tijdens de formatieperiode was Arie Slob positief over een samenwerking met D66: “Bij D66 is natuurlijk gebleken dat hun eerste voorkeuren niet konden doorgaan. Dat je dan uiteindelijk ook gewoon een andere mogelijkheid gaat beproeven, zou ik niet als draaien karakteriseren.” Slob noemde de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU destijds een coalitie van lef.

Scheppingsverhaal op alle scholen

In het kabinet Rutte-III krijgt Slob de verantwoordelijkheid over het primair en voortgezet onderwijs. Over het curriculum in het onderwijs liet de voormalig voorman van de ChristenUnie zich eerder al uit. Zo bepleitte Slob in 2009 al dat ook op openbare scholen het scheppingsverhaal zou moeten worden onderwezen. “Alsof er geen andere theorieën en ideeën bestaan. Er zijn meer opvattingen over het begin van deze aarde dan alleen maar die ene die nu toevallig zwart op wit in de lesboeken wordt afgedrukt.”

Als minister krijgt Slob de kans om één van de punten waar de ChristenUnie zich hard voor maakt gestalte te gaan geven. In de afgelopen twee jaar bepleitte Kamerlid Eppo Bruins meermalen hard beleid om meer mannen voor de klas te krijgen. Die inspanningen vonden gehoor in het regeerakkoord. Ook kan Slob zich gaan inzetten voor meer technisch vmbo, een belangrijk speerpunt  van zijn partijgenoot Eppo Bruins en dat ook is opgenomen in het regeerakkoord.

“Er komen specialisaties die zich richten op jongere en oudere (tot en met de onderbouw in het vmbo) kinderen en op vakgericht lesgeven in het beroepsonderwijs. Het beroep van onderwijzer wordt hierdoor aantrekkelijker, zowel voor mannen als voor vrouwen,” schrijft het nieuwe kabinet. Aan Arie Slob de taak die differentiatie te organiseren.

Hoewel de ChristenUnie altijd tegenstander is geweest van het leenstelsel heeft hij wel met de motie Slob bewerkstelligd dat regering de effecten van het leenstelsel zouden gaan monitoren. De afgelopen twee jaar bleek uit deze monitor dat de door de CU en andere tegenstanders voorspelde negatieve effecten van het leenstelsel uitkwamen. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is wel degelijk in het gedrang gekomen door het leenstelsel.

Initiatief aan de sector bij prestatieafspraken

Het afgelopen jaar roerde Arie Slob zich op het gebied van hoger onderwijs toen hij vanuit de Vereniging Hogescholen de vraag kreeg om de uitwerking van de prestatieafspraken in het hoger onderwijs te evalueren. Vlak voor dat de commissie van Wim van de Donk met haar rapport kwam, presenteerde Slob zijn analyse.

In dat rapport bepleitte Slob een ‘horizontale dialoog’ waarin hogescholen zelf het initiatief nemen om samen met de eigen stakeholders ambities te formuleren en hierover kwaliteitsafspraken te maken. Hogescholen moeten deze verantwoordelijkheid nemen en ook verantwoording over afleggen, zo stond in het advies.

Die visie komt deels terug in het regeerakkoord dat vorige week werd gepresenteerd. “Deze kwaliteitsafspraken moeten wel passen binnen de doelen van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en worden onafhankelijk getoetst. Bij afloop van de kwaliteitsafspraken wordt door OCW vastgesteld of de doelen behaald zijn. Indien de afspraken niet nagekomen zijn, is het uitgangspunt dat wordt gekort op toekomstige middelen,” zo stond te lezen in het regeerakkoord.

Loopbaan in onderwijs en politiek

Bij zijn aftreden in 2015 werd Slob met name geroemd om zijn constructieve houding en stond hij bekend als verbindingsofficier. De ChristenUnie heeft in de periode met Slob aan het roer bijna alle politieke akkoorden ondertekend. Zo heeft hij als leider van een kleine partij het geluid van deze partij door laten klinken. In 2012 maakte hij met VVD, CDA, D66 en GroenLinks het lenteakkoord na de val van Rutte I. Daarnaast was hij ook betrokken bij het herfstakkoord waar de ChristenUnie samen met D66, en de SGP het kabinet aan een meerderheid hielp en ook extra geld regelde voor het onderwijs.

Slob begon zijn carrière als leraar maatschappijleer en deed gedurende zijn loopbaan ook op bestuurlijk niveau de nodige ervaring op. Zo werkte hij onder andere als onderwijskundig adviseur bij een schoolbegeleidingsdienst en later als directeur van onderwijs administratie aanbieder Concent.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK