Financiële positie hbo-instellingen verslechtert

Nieuws | de redactie
12 oktober 2017 | Uit een overzicht van de Vereniging Hogescholen blijkt dat de liquide middelen van de hogescholen in Nederland in 2014 nog €158 mln. waren en deze in 2016 gedaald zijn naar -€92 mln. Dit als gevolg van minder inkomsten door het leenstelsel en stijgende personeelslasten.

Uit een overzicht van de financiën van het hbo van de afgelopen vier van de Vereniging Hogescholen, blijkt dat de omvang van de inkomsten van 2012 tot 2016 met 10% zijn gestegen. Het jaar 2014 sloot het hbo af met het hoogste resultaat van de afgelopen 16 jaar, namelijk 158 miljoen. In 2015 lag dit al een stuk lager, namelijk 23,5 miljoen. Het jaar 2016 behaalde het laagste resultaat ooit, namelijk een negatief resultaat van – 92 miljoen euro. De rentabiliteit die het verschil aangeeft tussen inkomsten en uitgaven is hiermee ook op het laagste niveau uitgekomen, van 4% in 2014 naar -2,2% in 2016.

Door de jaren heen was de verdeling tussen de verschillende inkomstenbronnen vrij constant. Wel wordt duidelijk dat de groei bij de inkomsten de afgelopen twee jaar nauwelijks meer doorzet.  De oorzaak hiervan ligt volgens de VH in de invoering van het leenstelsel in 2015. Daardoor zijn de studentenaantallen gedaald en dat heeft ook gezorgd voor een daling van de inkomsten.

De rijksbijdrage bedraagt circa 70% van de totale baten. De inkomsten uit de collegegelden liggen rond de 20%. Hierbij valt op dat in 2015 de studentenaantallen daalden door de invoering van het studievoorschot naar circa 442.000. In 2016 bevinden de studentenaantallen zich op hetzelfde niveau als in 2014, circa 447.000.

De personeelslasten in het hbo zijn veruit de grootste post en bestijken circa 75% van e uitgaven, in 2012 werd er €2,7 miljard uitgegeven aan het personeel en in 2016 was dit gestegen naar €3,1 miljard. De uitgaven aan afschrijvingen en huisvesting blijven nagenoeg gelijk de afgelopen vier jaar, beide uitgaven schommelen rond de €225 miljoen per jaar.

De liquide middelen van de hbo-instellingen nemen ook af sinds de invoeriging van het leenstelsel af. Vanaf 2015 zijn die afgenomen met 6%.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK