OCW gaat bezuinigen, maar niet op het primaire proces

Nieuws | de redactie
6 november 2017 | De aangekondigde bezuinigingen van Rutte III op het onderwijs worden verspreid over de hele onderwijs- en onderzoeksbegroting. Voor het hbo en wo geldt dat er vanaf volgend jaar enkele miljoenen bezuinigd moet worden, maar vanaf 2019 loopt dit snel op tot circa €50 miljoen in 2022.

Veel koepelorganisaties roerden zich na de presentatie van Rutte III, omdat niet duidelijk werd hoe deze bezuiniging precies zou worden ingevuld. Met een nota van wijzigingen op de begroting die nog door het vorige kabinet is ingediend wordt dit helder. De bezuiniging wordt verspreid over het hele onderwijs en wetenschapsbudget.

De minister benadrukt wel dat de mensen op de werkvloer niet veel zullen merken van deze bezuiniging. “Het streven is om bij de invulling van de besparingen over en binnen alle onderwijssectoren (inclusief onderzoek), het primaire proces zo veel mogelijk te ontzien. Bij het invullen van de maatregel worden alle onderwijssectoren (inclusief onderzoek) betrokken.”

Eenmalige compensatie

De bezuinigingen lopen de komende jaren voorzichtig op, vanaf volgend jaar wordt er € 1,9 miljoen bezuinigd in het hbo oplopend naar € 17 miljoen in 2022. Voor het WO is dit € 2,8 miljoen. oplopend naar € 26 miljoen in 2022. Ook op de begroting voor het wetenschapsbeleid wordt er gekort, € 0,6 miljoen in 2018 oplopend naar € 5,8 miljoen in 2022. Bij elkaar dus circa € 50 miljoen. De reden dat de bezuinigingen in 2018 nog meevallen is omdat Dijsselbloem de tekorten op de OCW-begroting voor de helft gecompenseerd heeft voor 2018. Deze compensatie is echter eenmalig.

Ook wordt duidelijk hoeveel het verlagen van het collegegeld in het eerste jaar gaat kosten. Rutte III heeft deze maatregel uitgebreid voor de pabo naar twee jaar. Het wordt niet precies duidelijk wat de oorzaak hiervan is maar vanaf volgend jaar kost deze maatregel € 70 mln. De volgende jaren is dat bedrag verhoogd naar € 163 miljoen. Voor de universiteiten loopt dit bedrag langzaam op omdat daar nog een groei van de instroom wordt verwacht.

Afspraken over rolverdeling bij groen onderwijs

In de nota van wijzigingen is ook al de overheveling van het groen onderwijs van EZ naar OCW opgenomen. Daar is zo’n € 300 mln. mee gemoeid waarvan € 200 mln. voor rekening komt van de Universiteit Wageningen. Het bedrag van de WUR loopt over de jaren ook langzaam op omdat ook hier een toename van de studentenaantallen wordt verwacht. In deze overheveling van EZ kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. Tussen het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en OCW moeten namelijk nog afspraken worden gemaakt over de exacte rolverdeling in de nieuwe samenwerking.

Wat opvalt in deze begroting is dat er nog geen geld gereserveerd is voor de intensivering van het fundamenteel en toegepast onderzoek van Rutte III. In het regeerakkoord werd een investering van € 225 miljoen. aangekondigd. Deze intensivering is nog niet verwerkt in de begroting voor de aankomende kabinetsperiode. Ook de andere intensiveringen op de OCW-begroting in het po en vmbo zijn nog niet verwerkt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK