OCW zet piketpalen uit voor wetenschapsinvesteringen

Nieuws | de redactie
1 december 2017 | Meer aandacht voor praktijkgericht onderzoek, digitale infrastructuur en kansen voor onderzoekstalent. OCW-minister Van Engelshoven zet de beleidsprioriteiten uiteen voor het onderzoeksbeleid van Rutte III. Hele harde keuzes daarbij maakt de minister niet, al lijken de sectoren bèta- en techniek de voorkeur te krijgen.

Ingrid Van Engelshoven heeft in een brief aan de Kamer uiteengezet waar wat haar betreft geïnvesteerd wordt in de wetenschap. Het is een nadere uitwerking van het regeerakkoord. Daaruit bleek al dat de Wetenschapsagenda gecontinueerd blijft en dat er extra aandacht komt voor het toegepaste onderzoek in het hbo. De minister geeft aan dat het kabinet vanaf 2018 ook financieel gaat leveren beginnend met €100 miljoen. “In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” is een stapsgewijze verhoging van het budget voor fundamenteel onderzoek voorzien oplopend tot € 200 miljoen vanaf 2020.”

Aandacht voor de onderzoeksinfrastructuur

De onderzoeksinfrastructuurin Nederland, waarvan een groot deel door SURF wordt gefaciliteerd, kan ook vanaf volgend jaar al rekenen op een extra investering van het kabinet. “Uit het budget voor toegepast onderzoek en innovatie loopt oplopend tot € 50 miljoen via de OCW-begroting, evenals de incidentele middelen voor onderzoeksinfrastructuur (€ 50 miljoen in 2018 en 2019).” Deze week constateerde NWO al dat de druk op de onderzoeksinfrastructuur aan het oplopen is. Zij pleitte daarom voor extra investeringen.

OCW lijkt aan die oproep tegemoet te willen komen. “Er is een groeiende behoefte aan digitale onderzoek infrastructuur vanwege de enorme hoeveelheden data die verwerkt moeten worden voor het doen van onderzoek en voor het ontsluiten en bruikbaar maken van data voor toepassingen in de samenleving inclusief het bedrijfsleven. Toegang tot data en het ontsluiten daarvan zijn onderdelen van ‘open science’ en ‘open access’.”

Lees hier het advies van NWO aan OCW over extra investeringen in de onderzoeksinfrastructuur

Maar zoals bij alle plannen en extra investeringen die dit kabinet doet moeten die nu ook voor het eerst getoetst worden door de minister van Financiën, Wobke Hoekstra, die daarmee een belangrijke rol heeft opgeëist in dit kabinet. “De betreffende budgeten staan op de aanvullende post bij Financiën en over de doelmatige en doeltreffende inzet ervan ga ik op grond van de bestedingsplannen die ik ga opstellen in gesprek met de minister van Financiën.”

Ten aanzien van de investeringen in het wetenschapsbeleid worden de prioriteiten van de kabinetten Rutte I en Rutte II gecontinueerd. Dat betekent  aandacht voor de topsectoren van Maxime Verhagen en de Wetenschapsagenda van Dekker, Bussemaker en Kamp. “Het regeerakkoord bevat een aantal opgaven voor het wetenschappelijk onderzoek. NWO geeft prioriteit aan fundamenteel onderzoek in het kader van de Nationale wetenschapsagenda en de Topsectoren, met de nieuwe focus. Er moet voldoende ruimte zijn en blijven voor vrij onderzoek. Er is speciale aandacht voor technische wetenschap en onderzoeksgroepen die te maken hebben met hoge kosten. ‘Open science’ en ‘open access’ worden de norm in wetenschappelijk onderzoek.”

Goed nieuws voor bèta- en techniek

Accentverschillen zijn er wel te noteren. Zo ziet de minister de komende jaren onder meer prioriteiten liggen bij:

1. De brede Nationale Wetenschapsagenda met aandacht voor de gehele publieke kennisketen van hogescholen, universiteiten, universitaire medische centra tot TO2-instellingen en Rijkskennisinstellingen.

2. Een inzet voor het versterken van de basis via bijvoorbeeld: de digitale onderzoeksinfrastructuur, wetenschappelijk talent, bèta- en technisch onderzoek bij universiteiten.

Extra aandacht krijgt bèta- en techniek onderzoek van dit kabinet. “Er liggen forse uitdagingen bij de sector bèta- en techniek. Daarom willen we meer aandacht geven aan het bèta- en technisch onderzoek. We zullen hierbij de goede ervaringen uit de sectorplannen van de afgelopen jaren benutten.”

Praktijkgericht onderzoek als link met MKB

Ook het praktijkgerichtonderzoek aan hogescholen kan zich onder dit kabinet verder ontwikkelen. “Het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen heeft de laatste jaren steeds meer aan belang gewonnen, onder meer voor het midden- en kleinbedrijf en als essentiële schakel tussen het onderwijs en de beroepspraktijk. Er wordt meer gestructureerd praktijkgericht onderzoek uitgevoerd en het aantal lectoren en docent-onderzoekers groeit gestaag.”

Gisteren werd bij de eerste Katapultdag al het startschot gegeven voor het verder verstevigen van de verbinding tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Katapult is het samenwerkingsverband van de innovatiecentra in mbo en hbo. De doelstelling van het netwerk is door te groeien naar participatie van 20.000 bedrijven met een bereik van 250.000 studenten in 2025.

Dit zijn volgens de minister de belangrijke pijlers voor het wetenschapsbeleid. Er wordt nog geen geld verdeeld per prioriteit, zij hoopt in het voorjaar een concretere uitwerking van haar plannen naar de Kamer te sturen.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK