Buitenlandse Zaken waarschuwt voor Chinese spionage-studenten

Nieuws | door Frans van Heest
26 februari 2018 | De Chinese Communistische Partij (CCP) zet uitwisselingsstudenten in om Chinees academisch personeel in het buitenland te bespioneren. China wil weten of dat personeel zich kritisch uitlaat over het moederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor de invloed van de CCP op Nederlandse universiteiten.

Onlangs is het ministerie van Buitenlandse Zaken met een algemeen Ambtsbericht gekomen over China. Hierin staat de mensenrechtensituatie beschreven en het bericht dient als handvat voor asielverzoeken uit de tweede grootste economie ter wereld. In het ambtsbericht wordt ingegaan op de politieke ontwikkelingen sinds de aanstelling van president Xi Jinping. Hij is sinds 2013 president van China. Dit weekend werd bekend dat de Chinese grondwet wordt gewijzigd, zodat hij ook na 2023 nog president kan blijven.

Volgens het ambtsbericht zijn de mensenrechten onder Xi er niet op vooruitgegaan. “Xi ontpopte zich in de eerste vijf jaar van zijn regering tot een autocratisch heerser, waarbij zijn persoonlijke visie op de Chinese binnenlandse en buitenlandse politiek in grote mate de koers van China bepaalde. De macht werd nog meer dan voorheen gecentraliseerd in de Chinese Communistische Partij (CCP).”

Chinese invloeden in de academie

Buitenlandse Zaken stelt dat die sterke hand van de Communistische Partij China ook terug te zien is bij uitwisselingsstudenten. “Zo werden Chinese studenten in het buitenland aangespoord om Chinese studenten en professoren te bespioneren die zich kritisch uitlaten over China. Dit leidde in Australië waar een groot aantal Chinese studenten verblijft, tot een publieke discussie over de invloed van de Chinese overheid op Australische universiteiten.”

Dit is een fenomeen dat zich niet alleen voltrekt Down Under, zo benadrukt BZ. Het ministerie verwijst naar de kwestie rondom Chinese rechtenstudenten aan de Universiteit Utrecht. Die werden vanuit China gevraagd om een petitie in te dienen bij het Internationaal Strafhof. Nadat China daar een rechtszaak had verloren over de annexatie van eilanden in de Zuid-Chinese Zee. “Ook in Nederland neemt de druk van de CCP toe op alhier verblijvende Chinezen. Zo werden Chinese studenten aan de Universiteit van Utrecht gemobiliseerd om een petitie bij het Internationaal Gerechtshof in te dienen nadat China een rechtszaak aangaande het annexeren van eilanden in de Zuid-Chinese Zee had verloren.”

Oeigoeren de dupe van Chinees beleid

Zeker studenten die behoren tot de Chinese Islamitische minderheid van Oeigoeren worden vanuit China onder druk gezet. “Door de Chinese regering werd grote druk uitgeoefend op bijvoorbeeld Oeigoeren die zich in het buitenland bevonden – bijvoorbeeld om te studeren aan een islamitische universiteit – om terug te keren naar China. Dit werd onder meer in praktijk gebracht door druk uit te oefenen op de families van deze Oeigoeren in China.”

Zo werden Oeigoeren die aan Islamitsiche universiteiten studeren gesommeerd om terug te keren naar China. “Oeigoeren die in het buitenland woonden of studeerden werden via de familie in Xinjiang onder druk gezet door de Chinese autoriteiten om naar China terug te keren. Bij terugkeer lopen Oeigoeren risico te worden gedetineerd en gemarteld. Dit geldt voor zowel vrijwillig teruggekeerde Oeigoeren als gedwongen Oeigoerse repatrianten. Zo werd bekend dat twee Oeigoerse studenten aan de islamitische al-Azhar universiteit in Cairo in detentie waren overleden nadat zij zich vrijwillig bij de Chinese autoriteiten hadden gemeld om zich te laten registreren.”

Niet alleen Oeigoerse studenten worden via de ouders onder druk gezet. Dit overkwam ook een student in Australië die pleitte voor meer mensenrechten in zijn moederland. Zijn ouders kregen vanuit de Communistische Partij China te verstaan dat hij zich hier niet publiekelijk voor moest uitspreken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK