Minister Koolmees geeft eerste voorzet voor plannen leven lang leren

Nieuws | door Tim Cardol
28 augustus 2018 | Nienke Meijer wil dat er in de hele samenleving een leercultuur ontstaat. Dat vergt inspanningen van het hoger onderwijs, maar ook van het bedrijfsleven en Den Haag. Bij de jaaropening van Fontys liet minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees al iets zien van zijn plannen.
Nienke Meijer met minister Wouter Koolmees Foto: © Twycer / www.twycer.nl

Koolmees komt dit najaar met zijn plannen voor leven lang leren. Als gastspreker bij de jaaropening kan hij nog niet veel over de plannen zeggen. “Alle kikkers moeten nog wel in de kruiwagen blijven”, maar hij laat wel weten dat er een individuele leerrekening komt voor hen die door willen leren. Hoe groot het bedrag is dat daar beschikbaar voor komt, wordt in Eindhoven echter nog niet duidelijk.

Met die toezegging wordt tot op zekere hoogte tegemoetgekomen aan de oproep van collegevoorzitter van Fontys Nienke Meijer. Zij pleit er bij de opening van het studiejaar voor dat er een integraal aanpak komt om in heel Nederland een leercultuur te bevorderen. Dat betekent dat EZ, Financiën, OCW en Sociale Zaken de handen ineen moeten slaan en met investeringen moeten komen.

Opdracht voor het bedrijfsleven

“Zorg dat de bekostiging in de pas blijft lopen,” stelde Meijer. Volgens de collegevoorzitter betekent dat ook dat er binnen innovatiesubsidies altijd aandacht moet zijn aan de bijdrage die dergelijke investeringen levert aan de ontwikkeling van de mensen die in dergelijke projecten aan het werk zijn.

Meijer stelde dat ook de hogeschool het voorbeeld moet zijn waar het gaat om leven lang leren. “Studenten moeten leren een leven lang nieuwsgierig te zijn en wij moeten dat als organisatie voorleven.” Het creëren van een leercultuur zou volgens Meijer een speerpunt moeten zijn van de samenleving als geheel.

Dat betekent dat er ook een taak ligt bij het bedrijfsleven. “We zullen bedrijfsoverstijgend moeten gaan werken. Dat betekent dat bedrijven anders dan nu het geval is, zich ook in hun opleidingstrajecten zullen moeten richten op het werken bij andere bedrijven,” stelde Meijer voor.

Mensen invloed geven op hun loopbaan

De voorzet van Meijer werd even later ingekopt door minister Koolmees die nog eens liet weten dit najaar samen met OCW en EZK zijn complete plannen voor leven lang leren te zullen presenteren. Onderdeel daarvan is een individuele leerrekening zoals in het regeerakkoord al werd aangekondigd.

“Het doel van de plannen is dat mensen meer invloed krijgen op hun loopbaan en zich op tijd kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Daarvoor denken we bijvoorbeeld aan persoonlijke middelen voor leren en ontwikkelen,” stelde Koolmees in zijn toespraak.

Volgens Koolmees is er in de plannen van het kabinet voor leven lang ontwikkelen een belangrijke rol weggelegd voor het hbo. Daarbij richtte hij zich nadrukkelijk tot de studenten. “Als student krijg je heel veel kansen, zeker als je in het hoger beroepsonderwijs studeert. Maar het is aan jou of je die kansen pakt. Het belangrijkste dat we over de toekomst weten is dat deze anders zal zijn dan onze wereld nu. Dan kan je er maar beter voor zorgen dat je zelf ook in staat bent om te veranderen, door in jezelf te investeren.”

Banen die de toekomst van het land bepalen

De minister stelde in zijn toespraak dat hoewel de toekomst onzeker is, we wel íets weten. “Jullie – en dan kijk ik naar de studenten – leren voor banen die de volgende decennia de toekomt van ons land bepalen. Met bijvoorbeeld een hoofdrol voor hoogopgeleide verpleegkundigen, die steeds meer taken van artsen overnemen en robots straks zó inzetten dat ze het zware werk doen, nog veel meer dan nu het geval is. Robots die straks niet alleen eten en medicijnen rondbrengen, maar ook een kletspraatje komen maken, ontwikkeld door studenten mechatronica.

Tijdens de jaaropening worden ook medewerkers en studenten van de hogeschool die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben neergezet in het zonnetje gezet. Zo wonnen studenten van de master educational needs samen met studenten van de opleiding ICT de ‘Denk Groter Prijs’ voor de ontwikkeling van een ‘datingsite’ voor eenzame jongeren. Ook medewerkers van de hogeschool vielen in de prijzen voor de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmethodiek voor trendwatching.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK