Leger moet studenten gaan rekruteren op hogescholen en universiteiten

Nieuws | door Frans van Heest
18 oktober 2018 | De VVD heeft een initiatiefnota ingediend die Defensie verzoekt om op hogescholen en universiteiten studenten te gaan rekruteren om reservist te worden in het leger.
Militair in Afghanistan, foto Skeeze

“De wereld is de laatste tijd minder veilig geworden. Rond Europa is een ring van instabiliteit ontstaan, strekkend van de Russische dreiging in oosten tot de crises in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.” Dat stelt Kamerlid Albert van den Bosch (VVD) in een initiatiefnota aan het ministerie van Defensie. De Nederlandse samenleving is volgens hem niet immuun voor de veranderingen om ons heen. “De slagvaardigheid van de krijgsmacht moet om die reden vergroot worden en daarom moet defensie meer gaan samenwerken met hogescholen en universiteiten om daar studenten te rekruteren om reservist te worden.

De VVD acht het noodzakelijk dat Nederland over een moderne krijgsmacht beschikt, die adequaat kan reageren op bedreigingen. Het Nederlandse leger bestaat op dit moment uit 56.000 personen waarvan 40.000 militair. Nederland telt 4813 reservisten en dit aantal loopt terug. Bovendien zijn er zijn nog 6000 vacatures bij defensie, daarom zijn reservisten een welkome groep, vindt de VVD.

Meer samenwerking op het gebied van werving

De woordvoerder defensie van de VVD vindt dat onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs meer betrokken moeten worden bij het reservistenbeleid. Den Bosch is van mening dat “de samenwerking met universiteiten en hogescholen kan worden verdiept, allereerst door meer samen te werken op het gebied van werving.”

Over defensity college

Daarom stelt de initiatiefnemer voor om vaker hogescholen en universiteiten te bezoeken om voorlichting te geven over reservistentrajecten. “Ook kan Defensie vaker stands neerzetten op door universiteiten en scholen georganiseerde evenementen en verzoeken indienen tot het verzorgen van gastlessen.” Op veel instellingen hangen overigens als reclamecampagnes in gangen, kantine’s en aula’a.

Sommige docenten tonen geen enkele begrip voor reservisten

Van de bijna 5000 reservisten is een deel student, maar de VVD vindt dat de combinatie met het reservist-zijn de student niet altijd makkelijk wordt gemaakt. “Veel reservisten die nog studeren hebben moeite met het combineren van de verplichtingen van het reservist-zijn met hun opleiding. Het komt geregeld voor dat [militaire, red] oefeningen doordeweeks plaatsvinden. Een oefening kan derhalve samenvallen met een verplichte werkgroep of tentamen. Sommige docenten geven toestemming om een werkgroep of tentamen in te halen en in een uitzonderlijk geval zelfs om het tentamen onder toezicht van een militair op de oefeningslocatie te maken. Andere docenten, soms zelfs binnen dezelfde universiteit, tonen geen enkel begrip.”

Nederland kan op dit punt nog veel kan leren van Canada, zegt de VVD. Daar zijn reservisten veel vaker studenten in het hoger onderwijs. “De Canadese krijgsmacht heeft met onderwijsinstellingen diverse samenwerkingen lopen: ze werken samen met universiteiten om leiderschapsprogramma’s te introduceren en studenten die als reservist militaire training volgen, kunnen studiepunten en een certificaat krijgen.”

Waarom wel voor topsport en niet voor reservisten?

Albert van de Bosch wil dat defensie betere afspraken maakt met hogescholen en universiteiten. Deze zouden kunnen vallen onder een algemene regeling. “Op dit moment zijn er op universiteiten en hogescholen uitzonderingsregelingen voor studenten met kinderen, studenten die ziek zijn of studenten die aan topsport doen. De initiatiefnemer denkt dat het goed is als met deze instellingen kan worden onderhandeld over een vierde uitzondering, of in elk geval een regeling, om de combinatie makkelijker te maken.”

De initiatiefnota vraagt dan ook aan de minister van Defensie en Onderwijs om met elkaar in gesprek te gaan om een regeling te treffen voor studenten in het hoger onderwijs die reservist willen worden. “De Kamer wordt gevraagd in te stemmen de staatssecretaris van Defensie te verzoeken om – na overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap – met scholen en universiteiten te onderhandelen over werving, het aantrekkelijker maken van het combineren van een studie met het reservist zijn en het treffen van een regeling voor studenten die hun opleiding met reservistenverplichtingen moeten combineren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK